Běloprsá pastelová šedá kombinace

22.08.2016 18:27

Běloprsá mutace u zebřiček je spíše známa pod anglickým názvem penguin. Její dědičnost je recesivní. Existuje jak v šedé, tak i v hnědé řadě. Zajímavé je, že mláďata této mutace se rodí zbarvená stejně jako mláďata šedých ptáků a teprve při přepeřování mění zbarvení peří do mutace běloprsé. (Chovatelé, kteří se zabývají chovem penguinů, mají zkušenosti s tím, že některá mláďata se rodí zbarvená už jako penguin, hlavně po ptácích z ciziny. Kdoví, s čím to v cizině kříží, aby dostali ideální penguini). Ptáci při každé výměně peří jsou bělejší a tak porovnáme-li ročního penguina třeba s tříletým vidíme daleko světlejšího ptáka. To platí hlavně u samců, kterým blednou nejvíce prsa a ztrácí se zebrování na nich, které by u ideálně zbarveného samce být nemělo vůbec a to již od prvního přepeření a prsa by měl mít čistě bílá. Běloprsá není mutace, kterou bych se chtěl ve svém chovu zabývat, ale ve snaze pokus - omyl jsem tuto mutaci použil do pastelových ptáků s otázkou, zda pomůže tato světlá mutace vylepšit barvu lícních skvrn u pastelových světlehřbetých šedých samců. 

 

     1.0 Běloprsá šedá - penguin

  0.1 Běloprsá šedá - penguin

 

A tak jsem si pořídil penguini od pana Blažka, který má velice kvalitní chov této mutace. Čekal jsem v první generaci jen štěpáky na penguin a byl jsem zvědav jestli to nějak pomůže vylepšit líce u samců. Jaké bylo moje překvapení, když již v první generaci jsem odchoval pastelovou běloprsou šedou samici. Je jasné, že samec - pastelový, musí na běloprsou mutaci být také štěpitelný, jinak by se nemohla běloprsá odchovat. Pár byl sestaven takto 1.0 pastelový světlehřbetý šedý X 0.1 penguin šedá. Samec je po ptácích z ciziny a tak i tam jdou zřejmě touto cestou a nebo to byla náhoda, že štěpil zrovna na penguini? Na zahraničních webech jsou vidět pasteloví světlehřbetí šedí samci s čistě bílými lícemi, nádhera, ale jak toho dosáhnout Vám nikdy neprozradí. Moje první pokusy o vylepšení barvy lícních skvrn u pastelových světlehřbetých šedých samců vedly přes mramorovou mutaci. Odchoval jsem přes tyto štěpáky několik samců s bílými lícemi, ale pořád to není ono, proto zkouším cestu přes penguini. 

  1.0 Pastelový světlehřbetý šedý - líce musí jasně zářit, čistě bílá barva. To zde není, proto stále zkouším, jak toho dosáhnout. Kdyby byly líce stejně bílé jako zrcátko u tohoto samce, byl bych spokojený s výsledkem. (Tento samec je již štěpitelný na penguini. Je opravdu celkově světlejší, než světlehřbetí pasteloví samci odchovaní bez použití mutace penguin).

 

Pořád píši o lícní skvně, nebo lících u pastelových světlehřbetých šedých samců. To proto, že u základní mutace - pastelové šedé, líce nejsou bílé. Vždy budou i u nejkvalitněji zbarvených samců krémově oranžové, nikdy ne bílé. Až teprve v kombinaci pastelové světlehřbeté šedé mají samci lícní skvrny čistě bílé. Při používání mramorové mutace do pastelových světlehřbetých dochází k tomu samému, jako když kombinujeme mramorovou a světlehřbetou mutaci. Toto je popsáno v článku: cms.zebricka-pestra-otakar-buldra.webnode.cz/news/svetlehrbeta-seda-mutace/ . Výsledek není 100% , ale určitého zlepšení se takto dá dosáhnout. Teď uvidím jestli nevede cesta přes penguini. Na vyřknutí nějakého závěru je zatím brzy. Je potřeba několik generací, aby se potvrdilo nebo vyvrátilo, že přes penguini zesvětlíme pastelové ptáky. 

Pokud chce někdo odchovávat pastelové běloprsé zebřičky, je to poměrně jednoduché. Běloprsá mutace má dědičnost recesivní a tak je jedno zda použijeme v rodičovském páru penguina samce nebo samici. Výsledek, tedy odchov bude stejný. Pastelová mutace má dědičnost neúplně dominantní a tak je táké jedno použijeme-li v páru pastelového samce nebo samici. Výsledný odchov bude stejný.

 Vzorce křížení:

  P            pastelový                             X                 penguin

 

 F1           pasteloví /penguin

                šedí / penguin

 

 P             pastelový / penguin                X                  penguin

 

 F1           pasteloví penguini

                pasteloví / penguin

                penguini

                šedí / penguin

 

 P             pastelový penguin                  X                  pastelová penguin

 

 F1           pasteloví penguini

                penguini

 

  Mládě penguina hned po vylétnutí z budky. Vypadá jako mládě šedé, ale přepeří do mutace penguin. Na spodní části těla je již vidět bílá barva. U šedých stejně starých mláďat bude spodní část krémová. (Tohle mládě může být samec i samice).

 Zde je již přepeřující mladý samec mutace penguin. Podle bílé spodní části těla je jasné, že ze šedého mláděte není šedý pták, ale penguin šedý. Šedý samec by měl spodní část krémovou, ne bílou.

  Zde přepeřující mladá samice mutace penguin. Opět přepeřuje z šedého mláděte.

     Druhé hnízdo už ukazuje dvě mláďata penguin a dvě mláďata pastel penguin. 

   Mládě pastel penguin.

   Přepeřující mládě pastel penguin. ( Bude to samec, na levo náznak kresby boků samců).

 

  Přepeřující mláďata - mutace penguin (vlevo) a kombinace pastel penguin (vpravo).

 

 Je velice zajímavé, přesto že se penguini rodí zbarveni jako šedí ptáci a do penguinů teprve přepelichají, odchovaná samice hned po vylétnutí z budky vypadala jako penguin. Pan Blažek, který se pinguini v chovu zabývá mi potvrdil, že i u normálních pinguinů se občas vylíhne mládě, které vypadá po vylétnutí z budky už jako pinguin. To, že se jedná o pastelové mládě bylo zřejmé již při kroužkování.

   0.1 Pastelová běloprsá šedá

 Při křížení mutací běloprsé + pastelové + světlehřbeté se již díky na pohlaví vázané dědičnosti u světlehřbeté mutace musí rozlišovat pohlaví ptáků jak v rodičovském páru, tak i u odchovaných mláďat. Mutací penguin se nezabývám a tak nevím jestli spolu s mutací světlehřbetou tvoří kombinaci. Nevím, neslyšel jsem o světlehřbetých penguinech. Toto opravdu netuším a ani mě to nějak netrápí, protože odchovaná kombinace pastelový penguin je pro mě vlastně odpad. O tyto ptáky nestojím, jde mi o pastelové ptáky z tohoto křížení a hlavně o samce.

 Po získání nových poznatků dopíši jestli bylo vidět zlepšení u pastelových ptáků, hlavně líce u samců.

 

 

 Doplnění 2016  Samice pastelová světlehřbetá šedá, odchovaná ze spojení 1.0 pastelový světlehřbetý šedý X 0.1 penguin šedá. 

 

  Samice je světlejší, než pastelové světlehřbeté samice. Tak uvidím jak budou vypadat odchovy po ní.

 

   Zde je samice z předchozí fotografie vedle "běžné" pastelové světlehřbeté šedé samice.

 

 Doplnění  2017: Mám odchováno několik pastelových světlehřbetých šedých mláďat, která jsou štěpitelná na mutaci penguin. Ještě jsou mladá a tak je brzy hodnotit jestli se zlepší barva lícní skvrny u samců. Je zde, ale jiný problém. Odchovaní pasteloví ptáci jsou opět daleko světlejší barvy, než má pastelová světlehřbetá být. Už lonští pastely štěpitelní na penguin jsou světlejší (foto výše) a zde se to opakuje. Mě se takto světlí ptáci nelíbí. To už nejsou světlehřbetí, kde má být tmavší, ohraničená hlava a světlejší šedopastelová záda a křídla. Veškerá tmavá kresba je také moc zesvětlena. To je nejlépe vidět na fotografii výše, kde je "klasická" pastelová samice vedle pastelové štěpitelné na penguin. Slzní čárky, ocasní pruhování, i kresba samců je světlá, ne tak jak by u pastelů měla být. Někomu se takto světlí ptáci mohou líbit.

 

Proto tudy pro mě cesta nevede. Nelíbí se mi takto zesvětlení pastely. Možná, že je barva lícních skvrn dosažitelná pouze a jen přísnou selekcí.

 

Může být toto pravdivé? 

 Možná je tohle chybná myšlenka, ale zdá se mi, že mutace penguin u pastelové mutace vytváří to samé, nebo podobné, co dělá mutace mramorová u světlehřbeté mutace. Na ptácích je ve fenotypu patrná štěpitelnost na jinou mutaci. Zde díky tomu, že mutace penguin má dědičnost recesivní, může být tímto jevem ovlivněno obojí pohlaví. Což u světlehřbetých samic mutace mramorová nemůže udělat, protože její dědičnost je vázaná na pohlaví, tím pádem nemůže samice štěpit na mutaci mramorovou.. Netvrdím, že mám v tomto pravdu, ale to že je pastelový pták, který je štěpitelný na penguin daleko světlejší pravda je. 

 

 

      autor: Otakar Buldra©