Mramorová černolící šedá kombinace zebřičky pestré

22.01.2014 11:27

 


   Mramorová černolící kombinace u zebřičky pestré 
 
 Mramorová černolící kombinace je u zebřiček velice atraktivní, díky kontrastu světlé a tmavé barvy. Dá se odchovat i v hnědé řadě. Tam jsou černé znaky nahrazeny hnědými a nebo spíše černohnědými. Výsledná kombinace už není tak pěkná, ale to je jen můj názor, jinému se líbit může.
 Je docela obtížné a dá mnoho chovatelské práce vyšlechtit pěkné mramorové ptáky tak, aby měli plné, černé lícní skvrny. Aby měli samci černé boky a samice neměli samčí znaky. Většinou samice s plnými černými lícemi mají více či méně naznačenou náprsenku, což je nežádoucí a na výstavě samici "pošle posuzovatel pod stůl". Obecně samice se samčí kresbou na prsou (stačí pár peříček)  je zbytečné vystavovat. Samčí znaky na bocích k vyřazení z bodování nevedou, ale i taková samice není pěkná. Když má samice samčí znaky na bocích černé barvy, je do chovu dobrá. Vylepší nám boky u samců, ale samice po ní to potom většinou mají všechny a dědí se to dál. Dost často jsou vidět černolící ptáci s boky do hnědé nebo rezavé barvy což je také špatně. Jak černolící šedí, černolící světlehřbetí šedí, tak i černolící mramoroví musí mít samci černé boky. Držím se pravidla: černolící pták má jednotnou barvu lícní skvrny, prsního pásku, barvy boků a pruhování na ocase.
 Některá odchovaná mláďata, která by měla být už mramorová černolící, mají místo černé lícní skvrny jen trochu více rozšířenou černou slzní čárku a to je právě ten příklad, že to není až tak jednoduché odchovat kvalitní jedince. Já osobně při šlechtění používám jak šedých černolících pro posílení černé barvy a velikosti, tak světlehřbetých černolících pro zesvětlení mramorové barvy právě po použití šedých černolících. Samozřejmě se neobejdeme bez kvalitních mramorových ptáků. Rozhodně není dobré použivat normální šedé ptáky. Ani šedý/černolící, nebo šedý/černolící+mramorové není do černolících mramorových vhodný,protože hnědá barva jejich boků je nad černou barvou boků černolících ptáků dominantní. A proto máme pak hnědé nebo rezavé boky u mramorových černolících samců daleko častěji. Je to věda a musí se selektivně vybírat každý kus. I z perfektně vybarveného páru nejsou vždy stejně barevně kvalitní odchovy. Nejlepších úspěchů dosahuji se štěpitelnými ptáky.
 Jen občas dávám dva černolící mramorové ptáky na sebe. Nejdříve ve F2 generaci, když vidím že je pták slušný. Potom odchov znovu shodím přes štěpáky zpět. Takto si udržíme velikost.    1.0 Černolící šedý


 


 K odchování mramorových černolících potřebujeme dvě primární (základní) mutace. A to černolící mutaci a mramorovou mutaci. Výsledná kombinace (sekundární mutace) je tedy černolící mramorová nebo chceme-li mramorová černolící. To znamená, že se nám povede prosadit geny obou mutací na odchovaném jedinci současně a obě mutace se fenotypově (vzhledově) projevý. Černolící mutace má dědičnost recesivní a mramorová mutace má dědičnost vázanou na pohlaví. Pokud si do všech těchto vzorců kde je napsáno mramorová dosadíme světlehřbetou tak máme vzorce křížení pro mutaci černolící (recesivní s dědičnotí) a světlehřbetou mutaci (s dědičností vázanou na pohlaví). Výsledná kombinace se nebude jmenovat mramorová černolící, ale světlehřbetá černolící.


 


 
    1.1 mramorová černolící šedá- tak jak to má vypadat - oba ptáci červenoocí.


 


 
 


                                P= rodičovský pár


                               F1= první linie potomků


                               F2= druhá linie potomků


 


 


 


 


P        1.0  mramorový                                X               0.1  černolící


 


F1       1.0  šedý/mramorové+černolící                                 0.1 mramorová/černolící


 


   1.0 Černolící mramorový šedý - červenooký - úplně špatná barva boků. Jinak jeden z nejlepších ptáků co jsem kdy odchoval. Jeho sestra vyhrála Mistrovství  ČR. Samce jsem dal pryč i přes jeho typové kvality, protože bych jeho zařazením do chovu vrátil barvu boků u samců zpět do rezavé barvy než do černé.  Přemýšlel jsem si ho nechat a použít po něm samičky. Věřím, že by byly kvalitní, ale kdo ví co by přenášely dále na potomky. I když je samec z dobré krve,  šel pryč. V tomto směru musí být chovatel nekompromisní a přísnou selekcí vybírat ptáky na chov. Myslím si, že snažit se z takto hnědých boků vyšlechtit  černé boky, bude trvat daleko déle než vzít kvalitní mramorové a kvalitní černolící ptáky a odchovat si úplně novou linii černolících mramorových ptáků.


 

    Mláďata černolící mramorové kombinace. Červenooká již v hnízdě s černými tvářemi. Takto to má být. První předpoklad zbarvení lící je splněn, teď už jen čekat, jak na tom budou ostatní kritéria postoj, typ, křídla atd. Možností proč nebudeme s jedincem spokojeni je hodně. Bohužel.

 


 


 


P        1.0  šedý/mramorové+černolící                 X               0.1  mramorová/černolící


 


F2      1.0  mramorový černolící                                          0.1  mramorová černolící


         1.0  mramorový/černolící                                           0.1  mramorová/černolící


         1.0  mramorový                                                        0.1  mramorová


         1.0  černolící/mramorové                                           0.1  černolící


         1.0  šedý/mramorové+černolící                                  0.1  šedá/černolící


         1.0  šedý/mramorové                                                0.1  šedá  


 


 
   1.1 černolící světlehřbetá šedá - tak jak to má vypadat s barvou boků a lícních skvrn (jinak je pořád co zlepšovat- např. samec svěšená křídla)


 


 


P         1.0  černolící                               X                           0.1  mramorová


 


F1       1.0  šedý/mramorové+černolící                                  0.1 šedá/černolící


 


    


         


 


P        1.0  šedý/mramorové+černolící               X                 0.1  šedá/černolící


 


F2       1.0  černolící/mramorové                                          0.1  mramorová černolící


          1.0  černolící                                                            0.1  mramorová/černolící


          1.0  šedý/mramorové+černolící                                  0.1  mramorová


          1.0  šedý/mramorové                                                0.1  šedá/černolící


          1.0  šedý                                                                 0.1  šedá


 


  1.1 černolící šedá - samec nemá černé boky a samice má samčí znaky - na bocích, což jsem se na výstavě dozvěděl z rozhovoru s posuzovatelem  p.Hráčkem, nevede k vyloučení z bodování. Samice nesmí mít samčí kresbu na hrudi, boky mít může. Což potvrdil posuzovatel p.Osoba, který samici s  výraznou kresbou na bocích posoudil a nevyloučil. Opět se člověk dozví věci, které neví. Já samice s jakoukoliv naznačenou samčí kresbou na výstavu  nepřihlašoval, protože jsem tohle nevěděl. Po odhnízdění tuto samici, u které vznikl náš rozhovor s p. Hráčkem vyfotím, protože jsem ji od něho koupil s  nadějí, že mi v chovu pomůže "vytmavit" boky u samců. Jedná se o černolící mramorovou samici.

 


 
   Na obou fotografiích 0.1 černolící mramorová šedá s kresbou na bocích skoro jako má samec. Odchov p.Hráčka
 
 


P         1.0  černolící/mramorové                    X                0.1  mramorová černolící


 


F1       1.0  mramorový černolící                                      0.1  mramorová černolící


          1.0  černolící/mramorové                                       0.1  černolící


 


 


 


P        1.0  černolící/mramorové                    X                 0.1  černolící


 


F1       1.0  černolící/mramorové                                      0.1  mramorová černolící


           1.0  černolící                                                       0.1  černolící


 


   0.1 černolící mramorová šedá. Špatně vybarvená lícní skvrna. Takového ptáka dát do chovu pouze, je-li kvalitní velikostí, typem, postojem... Jinak pryč s    ním. Většinou nic dobrého co se týče černolících mramorových do chovu nepřinese. Pokud si jsme jisti, že je opravdu z kvalitních ptáků, je tam možnost, že i  po takto nekvalitním jedinci vypadnou pěkná mláďata.
 


P         1.0  černolící/mramorové                   X                 0.1  mramorová/černolící


 


F1        1.0  mramorový černolící                                     0.1  mramorová černolící


            1.0  černolící/mramorové                                     0.1  mramorová/černolící


            1.0  šedý/černolící+mramorové                            0.1  černolící


            1.0  šedý/černolící                                              0.1  šedá/černolící


 


 


 


P          1.0  černolící/mramorové                  X                 0.1  mramorová


 


F1         1.0  mramorový/černolící                                        0.1  mramorová/černolící


             1.0  šedý/mramorové+černolící                               0.1  šedá/černolící


 


    
  0.1 černolící hnědá


 


 


P          1.0  mramorový/černolící                  X                 0.1  mramorová černolící


 


F1         1.0  mramorový černolící                                    0.1  mramorová černolící


             1.0  mramorový/černolící                                    0.1  mramorová/černolící


 


 


                 


P          1.0  mramorový/černolící                  X                 0.1  mramorová/černolící


 


F1         1.0  mramorový černolící                                    0.1  mramorová černolící


             1.0  mramorový/černolící                                    0.1  mramorová/černolící


             1.0  mramorový                                                 0.1  mramorová


 


 


 


P          1.0  mramorový/černolící                  X                 0.1  mramorová


 


F1         1.0  mramorový/černolící                                    0.1  mramorová/černolící


             1.0  mramorový                                                 0.1  mramorová


 


 


 


P          1.0  mramorový/černolící                  X                 0.1  černolící


 


F1         1.0  černolící/mramorové                                    0.1  mramorová černolící


           1.0  šedý/mramorové+černolící                               0.1  mramorová/černolící


 


 


 


P           1.0  mramorový/černolící                 X                      0.1  šedá/černolící


 


F1          1.0  černolící/mramorové                                        0.1  mramorová černolící


              1.0  šedý/mramorové+černolící                               0.1  mramorová/černolící


              1.0  šedý/mramorové                                             0.1  mramorová


 


  Odchov 2015 - barva boků pořád není úplně černá
 
 Z chovu jsem vysledoval jednu věc. Černolící mramorové - černooké samice mají problém se sytostí a také s velikostí lícní skvrny. O z barvení ocasu nejde, to je dané, ale lícní skvrna se kvalitou nikdy nevyrovná lícní skvrně u červenookých černolících mramorových samic. U samců černookých černolících mramorových je problém s barvou boků daleko větší, než u červenooké varianty. Černooký samec se kvalitou barvy boků nevyrovná s červenookým černolícím mramorovým. Nicméně černookou variantu černolících mramorových ptáků je v omezeném množství vhodné v chovu používat.
 

 
  0.1 Černolící mramorová šedá - černooká . Tmavá barva líce, světlý ocas. Nevhodné na výstavu, potřebné do chovu.
 
  1.0 černolící mramorový - černooký
 Rozdíl v mramorovém zbarvení červenookých a černookých není nijak viditelný, ale z chovu jsem vypozoroval, že černoocí samci mají boky daleko více do hnědé barvy, než červenoocí. Ovšem černooký samec štěpitelný na červenooké je s červenookou samicí dobrá kombinace.
 

 Jak je ze vzorců patrné, v některých spojeních nepoznáme na odchovaných mláďatech zda jsou štěpitelná nebo ne. U jiných spojení je jasné, že štěpitelná jsou všechna mláďata. Proto jsem jich vypsal tolik, aby bylo vidět, jaká jsou nejlepší spojení rodičovského páru.


 Vysvětlení:      např.  mramorový/černolící = pták je vzhledově mramorové barvy (to se nazývá fenotyp)     /   = znamená štěpitelnost (přenáší na potomky gen na mutaci za lomítkem) = černolící za lomítkem- určuje na jakou mutaci štěpí (to se nazývá genotyp)


 

Nejlepších výsledků ve šlechtění černolících a černolících mramorových ptáků, dosahuji přes štěpitelné ptáky. Černolící mutace má mimo změnu zbarvení, také tu vlastnost, že zmenšuje velikost ptáků. Obecně mutace s dědičností recesivní mají za následek snižování velikosti a tak opětovným pářením jen černolících ptáků a nebo jejich kombinací- černolící mramorová mezi sebou, budou odchovy stále drobnější. Nejlepší spojení je z mých zkušeností černolící X šedá/černolící a nebo naopak. A u černolících mramorových se mi nejvíce osvědčilo spojení : černolící mramorový (červenooký) X mramorová/černolící (černooká i červenooká). I když samec černolící mramorový (černooký/červenooké) X mramorová/černolící (červenooká, v nouzi černooká) je také dobré spojení. Máme sice více "odpadu", ale ptáci odchovaní z těchto spojení jsou dle mého názoru kvalitnější, hlavně velikostí. Ona většina chovatelů chce pár černolících, nebo pár černolících mramorových, ale odchovy se potom stále nepatrně zmenšují a za několik generací je již rozdíl v porovnání s ptáky odchovanými přes štěpáky markantní. A dostat do nich opět velikost je na mnoho generací s použitím šedých ptáků. Je lepší si velikost udržovat průběžně i za cenu většího odpadu.

Samozřejmě, protože zde pracujeme s mramorovou mutací, musíme sledovat barvu očí. Více o barvě očí u mramorové mutace v samostatném článku světlehřbetá a mramorová mutace. A také zde :cms.zebricka-pestra-otakar-buldra.webnode.cz/news/jak-se-dedi-barva-oci-u-mramorove-mutace/

 

       autor: Otakar Buldra©

 

 

 

  0.1 Černolící mramorová šedá - černooká . Tmavá barva líce, světlý ocas. Nevhodné na výstavu, potřebné do chovu.