Černolící mutace zebřičky pestré

18.12.2014 22:34

   Několik vlastních poznatků s černolícími ptáky.

 Černolící mutace má dědičnost recesivní. U černolící mutace má i samice černé líce - musí být pěkně plné a tmavé. Někdy je na samici poznat, že je na černolící mutaci štěpitelná podle rozšířené slzní čárky. Jindy má slzní čárku více rozmáznutou do líce, ale ne plnou lícní skvrnu, to už bývá černolící samice, ale špatně vybarvená. U samic je častý problém, že mají viditelné samčí znaky a to hlavně na prsou.

   0.1 černolící světlehřbetá šedá se samčími znaky na prsou a bocích

 

    dobrá lícní skvrna                                                      dobrá lícní skvrna

 

  nedodělaná lícní skvrna                                 jakoby rozmázlá slzní čárka - již černolící samice

 

    samice štěpitelná na černolící ?, spíše se 

    již  jedná o černolící, ale špatně vybarvenou

 

 U samců se podle rozšířené slzní čárky štěpitelnost pozná málokdy. Samci většinou problém s velikostí lícní skvrny nemívají, občas se sytostí černé barvy. Horší je to u samců s barvou boků. Samec černolící mutace má mít tmavé, plné černé líce, černou plochu na bocích s bílými tečkami (v základní kresbě). S barvou boků u samců je největší problém. U šedých černolících a světlehřbetých černolících je tento problém taky, ale u mramorových černolících je největší. Asi to bude dáno tím, že se snažíme prosadit dvě úplně odlišné barvy. Mramorovou - co možná nejsvětlejší a černou - co možná nejtmavší. Jsou samci mramorové černolící kombinace (jedná se o kombinaci dvou mutací: mramorové a černolící), kteří mají perfektní líce, ale boky jsou hnědé, nebo rezavé až k hodně tmavé hnědé, nebo hnědo-černé, ale opravdu černé boky do nich ne a ne dostat.

                                        Černolící šedý samec s nahnědlými boky.

                                       Ten samý samec jako na předchozí fotografii.

 

 

 Zajímavé je, že u černolících šedých i černolících světlehřbetých šedých odchováme po perfektně vybarveném samci (mám na mysli barvu boků) mladé samce s černými i s hnědými boky. Názory na to, co se samci s hnědými boky se různí. Někdo říká, že jde o "mezi barvu", že se spíše jedná o štěpáky na černolící (i přesto, že líce mají černé? S tím nemohu souhlasit). Jiní chovatelé je bez vyjímky z chovu vyřazují. Já osobně tyto ptáky v malé míře v chovu používám. Více mám samozřejmě standartně zbarvených samců, ale i tyto, s hnědými boky, pokud jsou z ostatního hlediska zajímaví - velikost, postava, typ...rozhodně nezavrhuji. Myslím, že právě přes tyto ptáky lze odchovat velice kvalitní černolící, a také se to daří. Je sice daleko větší odpad, ale povedený samec potom stojí za to. V chovné sezóně 2013 jsem odchoval veliké množství černolících samců s hnědými boky a tak jsem si začal dělat poznámky o barvě boků u černolících samců i u samic - jaké boky měl její otec atd. Ale zatím nemohu přijít na to, čím se to řídí. I přesto věřím, že to má své genetické vysvětlení a po jeho rozluštění bude daleko snažší s těmito ptáky v chovu pracovat. Podle mojich dosavadních postřehů z chovu to nesedí na recesivní dědičnost- myslím tím dědění zbarvení boků samců. Černolící mutace jako taková má samozřejmě recesivní dědičnost, ale může být také možné, že zbarvení boků může mít trochu specifické vlastnosti. Něco podobného jako je u mramorové mutace, kde mimo její na pohlaví vázanou dědičnost sledujeme také zbarvení očí, které má také dědičnost vázanou na pohlaví. Já jsem zpracoval problematiku barvy očí u mramorové mutace zde na stránkách :cms.zebricka-pestra-otakar-buldra.webnode.cz/news/jak-se-dedi-barva-oci-u-mramorove-mutace/

 A právě myšlenka, že něco podobného může fungovat u černolící mutace, mě přivedla k tomu abych se na to více zaměřil z pohledu dědičnosti. Nebo je gen pro černolící mutaci postižen neúplnou penetrancí? Je to možné, mutace se pak projeví "ne vždy stejně silně" toto by mohlo být nejsnadnější vysvětlení. U samců by to způsobovalo špatně vybarvené boky a u samic špatně vybarvené líce. Toto jsou, ale pouze ničím nepodložené spekulace. Samozřejmě hnědá barva boků u přírodních - šedých ptáků je dominantní nad černou barvou u černolících ptáků, ale pokud už máme kvalitního černolícího samce s perfektně černými boky, proč jsou po měn černolící samci opět s hnědými boky?

     1.0   Černolící  šedý.  Perfektní barva boků. Vítěz třídy. Odchov ing.Sklenářové.

 

 Ivan Hájek mi poradil velice jednoduchou věc (jen na to přijít) a to, že si mláďata s červenýma očima kroužkuje na opačnou nohu než ostatní ptáky. Potom pohledem na hejno ihned jednoduše bez jakéhokoliv hledání v poznámkách vidí, který mramorový pták je červenooký. Takto tedy kroužkuji také -  co má při kroužkování červené oko má kroužek na druhé noze než ostatní. Do sešitu kde mám zapsaný sestavený chovný pár, napíši čísla kroužků mlaďat a poznámku u těch co mají červené oko. O jakou jde mutaci, na co je dále štěpitelné a pohlaví mláděte dopisuji až když rozděluji odstavená mláďata podle pohlaví. A když jsem letos (sezóna 2014) zapisoval při rozdělování odstavených mlaďat ke kroužkům o co se jedná, najednou jsem měl v ruce černolící světlehřbetou samičku s kroužkem na opačné noze. Nejdříve mě napadlo, jestli jsem při kroužkování neudělal chybu, ale když jsem v šešitě podle kroužku našel toto mládě měl jsem u obou odstavených mláďat poznámku červené oko. Druhé mládě z tohoto hnízda byla mramorová samička štěpitelná na černolící, tam je červené oko v pořádku, ale ta černolící světlehřbetá sestra mě překvapila.                                                                                                                                                                                                     Chovný pár byl sestaven takto:   

 1.0 černolící / mramorové (červenooké) + světlehřbeté + hnědé  X   0.1 mramorová / černolící (černooká). 

  Samozřejmě, že při tomto zjištění měla oko již tmavé, ale to mají i mramoroví ptáci. Proto to kroužkování na druhou nohu. Zajímavé, a proto jsem si ji nechal do chovu, jsem zvědav co to bude znamenat dále.                                                                                                                                                          Druhá letošní věc, která mě u černolících překvapila byl odchov od páru:      

   1.0 černolící mramorový (červenooký) s velice slušnou černo-hnědou barvou boků (plně černé boky tak jak jsou vidět na černolících samcích jsem na černolícím mramorovém samci ještě neviděl)  x  0.1 mramorová/ černolící (červenooká)                                                                                                                            V budce byla tři mláďata. Všechna měla červené oči, dokonce všechna byla černolící - samozřejmě mramorová černolící. Po přepeření vidím dvě samičky a jednoho samce. Jedna samička měla né úplně plnou černou lícní skvrnu. Druhá byla perfektně vybarvená - mimochodem je to ta co tak zabodovala na výstavě v Dašicích 2014. Třetí mládě, tedy samec, perfektní velikost, barva lícní skvrny fantastická, ale boky - úplně hnědé, bez jakého koliv jen náznaku do černé barvy. Viz foto.

Jeho otec měl dost slušně zbarvené boky. Oba rodiče červenoocí. Tak jak je to tedy s těmi boky. Zatím mám málo informací, ale zaměřil jsem se na to a poctivě to sleduji a sbírám poznatky. Tak se k tomu snad po několika sezónách dopídím. A nebo taky ne a pořád to bude záhada, proč nemá samec černé boky. Možná je právě vodítko to červené oko u černolící světlehřbeté šedé samice a generace jejích potomků dá na toto odpověď. Ale v současné době nevím a ani neznám jiného chovatele, který by na toto uměl odpovědět.  

                                                                                                                                

  Na fotografii je samec - otec samice, která vyhrála v Dašicích 2014, otec mramorového černolícího samce s hnědými boky z fotky nahoře. Samice je vítězka třídy v Dašicích 2013. I u tohoto samce je vidět trochu hnědý nádech v bocích, ale opravdu černé boky u mramoráka jsem ještě neviděl.

 

    Samice, která zvítězila v Dašicích 2014. Uvidím, jaká budou po ní mláďata.

 

Ve shrnutí tedy několik poznatků z chovu černolících ptáků, které jsem za několik sezón v mém chovu získal.

     1) Jen výjimečně dávám dva černolící ptáky na sebe. Z mých zkušeností se mi osvědčilo jeden rodič černolící, druhý štěpitelný na černolící. Je samozřejmě více odchovaných mláďat, která jsou na černolící jen štěpitelná, ale černolící mláďata jsou lepší kvality a hlavně větší. Pokud se kříží pořád dva černolící ptáci je odchov stále menší a menší. Černolící mutace je obečně drobnější postavy než jiné mutace. A tak pro chov černolících šedých je nejlepší spojení: 1.0 černolící x 0.1 šedá/ černolící  a nebo  1.0 šedý/ černolící x 0.1 černolící.  Odchov je u obou spojení stejný - černolící samci i samice a ostatní mláďata co nejsou černolící jsou všechna na černolící mutaci štěpitelná. Šedí (přírodně zbarvení) ptáci nám dodají velikost. Pokud se zabýváme černolícími mramorovými ptáky, musíme pro dosažení velikosti použít černolících šedých a nebo lépe černolících světlehřbetých šedých, protože šedí ptáci by nám v chovu mramorových způsobovali nežádoucí zhoršení barvy boků na rezatou až hnědou. Při chovu černolících mramorových používám nejvíce světlehřbeté černolící. Abych dosáhl robustních černolících mramorových shodím je o dvě generace zpět použitím čistých velikých mramoráků. Pokud máme již pěkné veliké mramorové ptáky štěpitelné na černolící a dáme je na černolící mramorové shodíme je jen o jednu generaci zpět, ale určitě odchováme větší ptáky, než pokud budeme dávat pořád na sebe černolící mramorové a nebo černolící mramorové s černolícími světlehřbetými. Nejde o kvantitu odchovaných černolících ptáků, ale o jejich kvalitu.

 

     2) Další fakt, který jsem si v chovu potvrdil je, že pokud má být černolící pták kvalitní, musí být již v budce černolící s velikou lícní skvrnou, která má tmavou barvou. Pokud vylezou z budky mláďata a nemají lícní skvrnu tak jak má být a mají ji jen naznačenou, nebo jakoby rozmázlou slzní čárku dozadu, nečekejte jak někdy slyším "uvidím až přepeří". Nikdy jim po přepeření "nedoroste". Pokud je veliká, ale světlá, někdy trochu ztmavne i když taky né moc. Ale určitě se nedodělaná lícní skvrna nezvětší na velikost jak má být.    

                                                                                                                                                                                 

      Takto musí být vidět lícní skvrna na mláděti již v budce a pak můžeme doufat v kvalitního jedince. Mláděti teprve roste peří a černé líce jsou již patrné.

 

 

To samé mládě jako je na předchozí fotce hned po odstavení. Mládě je od samice, která vyhrála výstavu v Dašicích 2014. Tak jsem zvědavý, jaké bude.

 

U černolících světlehřbetých samců je vidět, který z nich je štěpitelný na mramorové. Štěpáci na mramorové (oba typy) mají hřbet a křídla jasně viditelně světlejší barvy, než čistokrevní černolící světlehřbetí samci. Více o tomto v článku cms.zebricka-pestra-otakar-buldra.webnode.cz/news/svetlehrbeta-seda-mutace/

 


 

 Mláďata musejí mít již v budce tmavou a plnou lícní skvrnu. To je první předpoklad, že by se mohlo jednat o pěkné černolící ptáky.

 

 

 

  

 

Toto jsou mé zkušenosti. Co ovlivňuje barvu boků se budu snažit dále sledovat a pokud něco zjistím dám vědět. Máte-li někdo jiné zkušenosti neváhejte mě kontaktovat rád si poslechnu jiný názor a jiné zkušenosti. Přeji hodně úspěchů v této nelehké disciplíně.

 

Doplnění: Sledování červenooké světlehřbeté černolící šedé samice

Sezona 2015  Černolící světlehřbetá samice, co měla jako mládě červené oko nesnesla ani jedno vejce. Postupně jsem ji zkoušel se třemi samci, i s chovnými a nic. Dostane šanci ještě v sezóně 2016.

Začátek sezony 2016. Samice dostala černolícího světlehřbetého šedého samce, štěpitelného černolící a  na mramorové červenooké - již chovný kus. První hnízdo 5 vajec !!! V loni nesnesla ani jedno. Všechna vejce byla oplozená, vylíhla se čtyři mláďata. Jedno bylo červenooké (nejspíše černolící mramorová šedá - červenooká samička), ale nekrmili, takže nic. Teď mají v budce tři cca pětidenní mláďata, tak jsem zvědavý. Začátek února ze tří mladých odchovali dvě černolící světlehřbetá mláďata. Tak uvidím jestli tam bude samec a jaké bude mít boky. Začali znovu snášet, ale protože mlaďata byla pořád v budce, tak jsem 4 vejce podložil jinam.

 Nakonec jsem letos po této samici odchoval 12 mláďat. jednoho samce a jednu samici jsem si nechal do chovu. Nemohu říci zda se to, že jejich matka měla červené oko nějak výrazně projevilo na bocích odchovaných samců, ale samec, kterého jsem si nechal je v tomto velice slušný. protože jsem jí dal samce štěpitelného na černolící a mramorové, odchoval jsem 4 černolící mramorové samice a ty byly, co se týče černého zbarvení kvalitní. Samice padla, takže jsem toho moc nezjistil.

Doplnění 2017.  Našel jsem na internetu zmíňku o světlehřbeté červenooké mutaci. Byla poprvé odchována v Německu. Jedná se o klasické světlehřbeté šedé ptáky s červeným okem, které je patrné po vylíhnutí. V dospělosti již červená barva oka není patrná. Není jasné jestli se jedná o mutaci, spíše se chovatelé domnívají, že červené oko se občas u světlehřbetých ptáků objeví jako pozůstatek při křížení s mramorovými červenookými ptáky. Mají to zřejmě na svědomí alely, které jsou pro obě mutace shodné. Tak zvané multialely. To si myslím je i případ mojí samice. Nešlo o nic více než o červené oko po mramorových červenookých předcích.

 

 

      autor: Otakar Buldra©