Variabilní expresivita pastelových zebřiček

13.09.2014 17:27

 

Tento příspěvek každý rok doplňuji o nové, zajímavé fotografie pastelových zebřiček.

Tento článek jsem po mém přesvědčení, že 2f pastelová zebřička neexistuje přejmenoval. Budu jsem přidávat fotky odchovaných pastelových ptáků. Již nesestavím pár, kde budou dva rodiče pasteloví. Ne jen kvůli tomu, že 2f kombinace genů je letální, ale hlavně proto, že to nemá žádné opodstatnění co se týče zlepšování kvality odchovaných pastelových ptáků. Odchoval jsem již pár jedinců ze spojení dvou pastelových ptáků (většina se jich nevylíhla), ale žádný z nich nebyl, co se týče kvality zbarvení lepší, než odchovaná pastelová mláďata z párů, kde byl jen jeden rodič pastelové mutace. Mám na mysli barvu lícní skvrny u světlehřbetých pastelových samců, což je největší kámen úrazu u této mutace. Také se více přikláním k názoru, který jsem četl na zahraničním webu, že jsou pasteloví ptáci tmavé verze a světlé verze, chceme-li formy. Tmavá forma má líce oranžové a světlá forma má líce bílé, ale to musí potvrdit více, lépe hodně chovatelů. V jednom hnízdě se odchovají samci jak s bílými, tak s oranžovými lícemi. Určitě to neznamená, že světlá forma je 2f a tmavá forma je 1f v tom už mám jasno. 2f nejde odchovat. Nejspíše tyto rozdíly ve zbarvení vznikají díky tomu, že geny pro neúplnou dominaci mají veliký podíl variabilní expresivity - (variabilní stupeň manifestace znaku) - což lze pro chovatele nazvat, že mutací pozměněná alela se ne vždy stejně silně vzhledově projeví.(Což je například u vousaté mutace zebřiček - rozšíření černé barvy na břiše a také u chocholatých - není chocholka jako chocholka. S tímto typem dědičnosti prostě rozdíly ve výsledcích jsou veliké. Díky neúplné penetranci genu a jeho variabilní expresivitou.)

Také se mi podle odchovaných pastelových mláďat potvrzuje, že světlehřbetí pasteloví samci se přibližují standardnímu zbarvení za pomoci mramorové mutace. Děje se tu to samé, jako při křížení světlehřbeté a mramorové mutace. Světlehřbetí pastelový samci, kteří štěpí na mramorové červenooké jsou daleko více světlejší, a tím pádem mají skoro vždy bílé lícní skvrny. Z tohoto může pocházet i to co píší na zahraničních stránkách o světlé a tmavé formě. (Více o tomto ve článku světlehřbetá a mramorová mutace.)

 

 

Zjednodušeně lze tedy říci, že rozdíl mezi penetrancí a expresivitou je ten, že penetrance určuje, zda se daný genotyp vůbec projeví ve fenotypu a pokud ano, tak expresivita označuje míru tohoto projevu.

 

         

   Mladí samci pastelové světlehřbeté šedé mutace - všechna mláďata 1f. Jedno mládě s dobře vybarvenými lícemi.První mládě zleva mramorový šedý              (červenooký).

    Ti samí mladí samci, mramorový šedý (červenooký) uprostřed.

   Vpravo dominantní pastelový mramorový šedý 1f  - 3 kusy, vlevo mramorový šedý - 2 kusy. Jasný rozdíl v sytosti černého pásku na hrudi a zesvětlení všech    ostatních barev. Rozdíl ve zbarvení lícní skvrny u pastelových mramorových ptáků.

   Dva samci pastelové mramorové šedé 1f mutace. Samec dole má vidět lehce oranžovou lícní skvrnu. Vrchní samec líce perfektní, ale ocas světlý oproti slzní čárce. 

   Samec pastelový mramorový šedý 1f, líce perfektní, ale ocas světlý oproti slzní čárce. Domnívám se, že je to dáno tím, že je černooký. Mohu posoudit až odchovám v červenooké variantě.

                    Zde budu přidávat fotky pastelových ptáků: 

 

                     xxxxxxxxxxxx         SAMCI     xxxxxxxxxxxxx                            

 

   1.0 pastelová šedá 1f              44438AZ51/12

   1.0 pastelová šedá 1f      021CZ15OB

   1.0 pastelová světlehřbetá šedá 1f      017CZ15OB

   1.0 pastelová světlehřbetá šedá 1f        44438AZ28/12

   1.0 pastelová světlehřbetá šedá 1f       44438AZ48/13

   1.0 pastelová světlehřbetá šedá 1f       023CZ15OB

   1.0 pastelová světlehřbetá šedá 1f       041CZ15OB

   1.0 pastelová světlehřbetá šedá 1f              019CZ15OB

   1.0 pastelová mramorová šedá 1f - černooká                        13469CZ14

   1.0 pastelová mramorová šedá 1f - černooká     026CZ15OB

   1.0 pastelová černolící světlehřbetá šedá   1f            014KZ59CZ16

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

                  xxxxxxxxxxxxx       SAMICE      xxxxxxxxxxxxx

 

     0.1 pastelová mramorová šedá - červenooká   1f            022KZ59CZ16

    0.1 pastelová mramorová šedá 1f - černooká          0554CZ14

    0.1 pastelová mramorová šedá 1f - černooká      054CZ15OB

    0.1 pastelová černolící mramorová šedá - černooká   1f            013KZ59CZ16

   0.1 pastelová světlehřbetá šedá 1f         44438AZ51/13

     0.1 pastelová světlehřbetá šedá 1f         44438AZ40/12

   0.1 pastelová světlehřbetá šedá 1f         3821CZ14

   0.1 pastelová světlehřbetá šedá 1f       042CZ15OB

    0.1 pastelová světlehřbetá šedá 1f           046CZ15OB

   0.1 pastelová světlehřbetá hnědá (skořicová)   1f       022CZ15OB

   0.1 pastelová černolící světlehřbetá šedá   1f            012KZ59CZ16

 

     autor: Otakar Buldra©