Pastelová mutace zebřičky pestré 2. díl

06.06.2014 19:20
 
 
 
 
  Zde k dominantní pastelové mutaci přidáme další mutaci a to s dědičností recesivní (odborně nazývané autosomálně recesivní). Všechny zápisy pastelové mutace jsou zde brány jako 1F a dále se zde rozlišováním 1F a 2F pastelových ptáků ve výsledku zabývat nebudeme. Musel bych všechny vzorce psát dvakrát jednou pro 1f a podruhé pro 2f. Jen základní pravidlo: použijeme-li v rodičovském páru oba rodiče v pastelové mutaci (jedno zda 1f nebo 2f) bude část odchovaných pastelových mláďat už 2f. V minulém článku jsem také psal, že se musí při křížení dominantní pastelové mutace sledovat ostatní mutace (jejich dědičnost a to jak se budou na potomky přenášet), které budeme křížit. V tomto příspěvku budeme křížit dominantní pastelovou mutaci (s neúplně dominantní dědičností) a černolící mutaci (s recesivní dědičností). Ani jedna z těchto mutací nenese pozměněný gen na pohlavních chromosomech, ale na autosomech, což znamená, že je jedno zda bude pastelový samec nebo samice, ale je také jedno použije-li chovatel černolícího samce nebo samici. Výsledný odchov bude vždy stejný.
 
 Vysvětlivky ke vzorcům:      
 
 
        P=  rodičovský pár 
 (chovatel může prohodit samce se samicí a výsledek bude stejný)
 
 
        f1= první generace potomků
  (nerozlišuje samce a samice, výsledek platí pro obě pohlaví)
 
    0.1 dominantní pastelová světlehřbetá šedá 1F
 
 
 
  Vzorce křížení:
 
   P   černolící šedá             X                pastelová šedá
 
   f1  pastelové šedé / černolící
       šedé / černolící 
 
   1.0 dominantní pastelová světlehřbetá šedá 1F
 
 
   P   šedý / černolící                X                pastelová šedá
 
   f1  pastelové šedé / černolící
       pastelové šedé
       šedé / černolící
       šedé
 
 
 
   P   pastelový šedý / černolící      X             černolící šedá
 
   f1  černolící pastelové šedé
        pastelové šedé / černolící
        černolící šedé
        šedé / černolící
 
        2.0 dominantní pastelová šedá 1F a dominantní pastelová světlehřbetá šedá 1F
 
 
   P   pastelový šedý / černolící         X             šedá / černolící
   
   f1  černolící pastelové šedé
       pastelové šedé / černolící
       pastelové šedé
       černolící šedé
       šedé / černolící
       šedé
 
 
 
   P   pastelový šedý / černolící         X         pastelová šedá / černolící
 
   f1  černolící pastelové šedé
       pastelové šedé / černolící
       pastelové šedé
       černolící šedé
       šedé / černolící
       šedé
 
 
 
   P   černolící pastelový šedý             X         černolící šedá
 
   f1  černolící pastelové šedé
       černolící šedé
 
 
 
   P   černolící pastelový šedý              X         šedá / černolící
 
   f1  černolící pastelové šedé
       pastelové šedé / černolící
       černolící šedé
       šedé / černolící
 
 
 
 
 Takto se budou při křížení chovat mutace s dědičností neúplně dominantní a s recesivní dědičností .Chovatel si zde může dosadit i jiné mutace s recesivní dědičností. V příštím článku budeme pastelovou mutaci křížit s mutací s dědičností vázanou na pohlaví. V cizině jsou už pastelové zebřičky v mnoha kombinacích a tak díky typu dědičnosti se bude pastelová mutace poměrně  rychle šířit i u nás a brzy uvidíme i spoustu dalších kombinací, např. pastelovou černoprsou, pastelovou isabelovou, pastelovou rudoprsou, pastelovou běloprsou, pastelovou černolící světlehřbetou atd.
 
Odkaz na holandské stránky ,kde jsou pastelové kombinace.
 
 

Čtěte všechny díly o dominantní pastelové mutaci.

 
 
 
  autor: Otakar Buldra©