Pastelová mutace zebřičky pestré 4.díl - lze vůbec odchovat 2f jedince ???

03.02.2015 22:10

Dominantní pastelová mutace zebřičky pestré 4.díl   -  lze vůbec odchovat 2f jedince ??? 

 
Toto pokračování bude zatím nedokončené s nastíněním toho o co tu půjde. K jeho dokončení je potřeba ještě spousta poznatků z praxe, tedy z chovu. Ale již z dosavadních výsledků v chovu této mutace si nejsem tak jistý, že lze odchovat jedince 2f pastelové mutace či kombinace. V teorii (vzorce křížení) je jasné jak 2f jedince odchovat, ale v praxi to nemusí být tak jednoduché a nemusí to být ani možné. Působením letálního (smrtícího) faktoru se může stát, že jedinec 2f není životaschopný, a to často již v zárodku. Je to stejné jako u chocholaté mutace, kde je již prokázáno, že 2f chocholatý jedinec se nedá odchovat. Mutace, které mají dědičnost ať dominantní, nebo neúplně dominantní, jsou letálním faktorem zasaženy daleko více než mutace s ostatními dědičnostmi. Letální faktor s sebou nese každá mutace (mutace = změna), ale ve většině případů má jen tak slabý účinek (procento zasažení), že se s ním dále nepočítá, ale u mutací s dědičností dominantní a neúplně dominantní je působení letálního faktoru vždy daleko silnější. Zřejmě je to dáno tím, že již jedna alela v páru zasažena mutací má za následek fenotypovou (viditelnou) změnu na jedinci. Týká se to genů umístěných na nepohlavních chromosomech- autosomech. Letální faktor je v tomto případě zřejmě homozygotní kombinace určitého genu. Alela zajišťuje konkrétní fenotypový projev genu (v našem případě to znamená fenotyp = jak jedince vidíme, myslím tím barvu) U jedince mohou na homologních jaderných chromozomech být přítomny pouze dvě alely. Když jsou v párových lokusech obě alely shodné jde o dominantního homozygota - tedy v našem případě o 2f jedince. Pokud je jen jedna alela v páru je zmutovaná jde o dominantního heterozygota- v našem případě jde o 1f jedince. I když u jiných druhů ptáků například u rosel pestrých jsou straky 1f ,ale i 2f. Takže to asi nebude pravidlem.
 
    1.0 dominantní pastelová mramorová šedá 1f. Samec s perfektně bílými lícemi, díky tomu, že jde o kombinaci mramorové a pastelové mutace, nejsou líce viditelné, jen naznačené "jakoby jiným peřím" Problém je s barvou slzní čárky a pruhování na ocase, ocas by měl být stejně tmavý jako slzní čárka.
 
 
  2.0 dominantní pastelová mramorová šedá - černooká 1f. Vzadu samec z předchozí fotografie. Před ním samec ze stejného hnízda s lehce oranžovou lícní skvrnou. Díky tomu, že jde o kombinaci pastelové a mramorové mutace jsou líce jen slabě oranžové. U šedé, nebo světlehřbeté šedé by byl rozdíl v sytosti oranžové barvy daleko větší. Klidně by zde mohlo být napsáno: 2.0 dominantní pastelová mramorová šedá, nahoře 2f, dole 1f. Tak nějak by ten rozdíl mezi 1f a 2f měl zřejmě vypadat, ale tak to není - jsou zde dva samci 1f a díky neúplné penetranci genu mají odlišně zbarvené lícní skvrny.
 
 Ale zase zpátky k pastelové mutaci. V loňské sezóně jsem měl pastelových ptáků málo, a tak jsem sestavoval páry, kde byl vždy jen jeden pastelový rodič. Tam problém není, odchovaní pasteloví jedinci byli 1f a štěpili na různé mutace podle protějšku, pokud pominu oproti ostatním ptákům jejich poměrně dlouhé přepeřování, tak úmrtnost mladých, nebo nevylíhlá vejce jsem nezaznamenal. Letošní sezóna je na začátku, ale protože hnízdím brzy, již začátkem prosince, mám u některých párů už druhá hnízda. Povedlo se mi vloni několik pastelů odchovat a tak jsem letos sestavil tři páry, kde jsou oba rodiče pasteloví. Ale všechny tři páry pastelových ptáků měli oplozená vejce, seděli, ale žádné mladé se nevyklubalo. Všechna mláďata se již v zárodku přestala vyvíjet. Například pár 1.1 dominantní pastelová mramorová šedá - dvě hnízda, v obou hnízdech 5 vajec, všechna oplozena, oba rodiče perfektně sedí, ale žádné mládě se nevylíhne?  Sestavil jsem ještě dva páry kde oba rodiče byli dominantní pastelová světlehřbetá šedá a to samé, třeba z pěti vajec byla čtyři oplozená, ale žádné vylíhlé mládě. Samozřejmě beru v potaz i to, že z takového spojení, díky neúplně dominantní dědičnosti odchováme jak jedince světlehřbeté šedé, tak jedince dominantní pastelové šedé 1f, a také  jedince dominantní pastelové šedé 2f. Samozřejmě si nemyslím, že všechna nevylíhlá mláďata byla 2f. Ta 1f a světlehřbetá šedá mláďata se měla bez problému vylíhnout. Nevím proč se tak nestalo. Je třeba daleko více hnízd a daleko více párů k vyřknutí nějakého závěru. Jenom mě tahle zkušenost přivedla k přemýšlení a sledování tohoto problému. Jestli u dominantní pastelové mutace není působení letálního faktoru tak silné jako u mutace chocholaté? Kde se tedy berou pasteloví ptáci- samci s bílými lícemi?  Díky neúplné penetranci genu (vysvětleno v předchozích článcích) je docela dost možné, že jak samci s bílými lícemi, tak i samci s oranžovými lícemi jsou všichni 1f. Záleží jen na tom, jak hodně se u daného jedince zmutovaný gen projeví fenotypově. To, že od jednoho páru a dokonce v jednom hnízdě odchováte pastelové samce jak s bílými lícemi, tak i s oranžovými lícemi jsem se přesvědčil už v loňské sezóně. A tak se znovu ptám, je vůbec možné odchovat 2f pastelového jedince?
 
   Mladí samci . Uprostřed mramorový šedý - červenooký. Ostatní ptáci  pastelový světlehřbetý šedý 1f. Samec vpravo s ideálním zbarvením lícní skvrny, Tak nějak by měl asi vypadat 2f pták, ale zde jsou 1f ptáci, u kterých díky neúplné penetranci genu vidíme rozdílné zbarvení lícní skvrny.
 
 
 
Pokud máte někdo jiné poznatky neváhejte mě kontaktovat. Rád si je poslechnu, i když nebudete s tímto co jsem napsal souhlasit. Po dalších poznatcích z chovu napíši co jsem zjistil. Možná tuto moji domněnku potvrdím, nebo vyvrátím. Je opravdu potřeba více odchovaných, a nebo neodchovaných mláďat k vyřknutí nějakého závěru.
 
 
A je tady pomalu konec letošní sezóny (2015). Po neúspěchu ze začátku sezóny jsem se opět vrátil k tomu, že v páru je jen jeden pastelový pták a odchoval jsem okolo dvaceti pastelových mláďat v různých kombinacích a po dvou letech se mi podařilo naštěpit pastely na černolící mutaci a tak snad v příští sezóně se konečně dočkám černolících pastelových ptáků. Ale i přes neúspěch ze začátku jsem stejně sestavil jeden pár, ve kterém byli oba rodiče pasteloví 1f. Snesli 5 vajec, která byla oplozená, vylíhla se 4 mláďata, ale postupně byla mrtvá. Nelze říci, že je to proto, že 2f pasteloví ptáci nejsou života schopni. Nelze vůbec předpokládat, že by všechna mláďata byla 2f pastelová, protože při neúplně dominantní dědičnosti i z takto složeného páru nejsou všechna mláďata 2f, ale mimo i 1f pastelových se může objevit i mládě, které pastelové nebude vůbec. Takže jsem se zase nic nedozvěděl, protože nelze vyloučit a spíše se k tomuto přikláním, že rodiče prostě nedostatečně krmili a mláďata pošla hlady.
 Opět jsem nezjistil zda jde odchovat 2f pastelového jedince, ale přesto jsem se v něčem utvrdil. A sice v tom jak píši nahoře :    "To, že od jednoho páru a dokonce v jednom hnízdě odchováte pastelové samce jak s bílými lícemi, tak i s oranžovými lícemi ". Jak vůbec, pokud tedy lze 2f jedince odchovat, poznáme, že jde o 2f nebo 1f pastelového jedince? Všechna mnou doposud odchovaná pastelová mláďata byla vždy z páru, kde byl jen jeden rodič pastelové mutace a myslím že 1f. I kdyby byl rodič 2f, tak stejně odchovaná pastelová mláďata budou 1f.
V článku : Dominantní pastelová mutace u zebřičk pestrých 5.díl - vliv neúplné penetrance genu , budou fotky a rozvinuta tato myšlenka ohledně rozpoznání 1f a 2f pastelového jedince.
To zda lze 2f pastela odchovat, budu zkoušet v další sozóně.
 
  1.0 Dominantní pastelová světlehřbetá šedá 1f. Krásně světlé líce u 1 faktorového ptáka.
 
 
 Tak je tu změna, ještě v této sezóně se mi podařilo odchovat jak pastelové mládě od páru, kde byli oba rodiče pasteloví. A to 1.0 Dominantní pastelový světlehřbetý šedý /hnědé a 0.1 dominantní pastelová světlehřbetá šedá. Ze tří odchovaných mláďat je jedno pastelové hnědé, takže je jisté, že jde o samici v mutaci dominantní pastelová světlehřbetá hnědá. Otázka zní: jde o ptáka jednofaktorového, nebo dvoufaktorového?. Mohu jen porovnat se stejnou dominantní pastelovou světlehřbetou hnědou 1f samicí odchovanou od tohoto samce s normální světlehřbetou šedou samicí z loňské sezóny a toto mládě se zdá světlejší, což neznamená, že je 2f.
   0.1 dominantní pastelová světlehřbetá hnědá. Jde o 1f nebo 2f samici???? 

Nevím zda lze odchovat 2F jedince, ale od páru, kde jsou oba rodiče pasteloví, pastelové mládě odchovat lze!! Ale nejedná se zase jen o jednofaktorové pastelové mládě ??

 A další změna je, že již letos jsem odchoval dominantní pastelové černolící mládě. Jde o dominantního pastelového černolícího světlehřbetého samce. Z páru kde samec mohl být štěpitelný na černolící, konkrétně - dominantní pastelová mramorová šedá / černolící?   (tímto mládětem se potvrdilo, že opravdu štěpí na černolící) a samice černolící světlehřbetá šedá. Až ve třetím hnízdě měli tři mladé a jedno je černolící světlehřbeté pastelové. A to jsem chtěl pár po druhém hnízdě a odchovu 7 mladých, kde žádné nebylo černolící, s konstatováním, že samec na černolící neštěpí, rozdělit. Ještě, že jsem to neudělal.
 
 
 
 
   Zde je pastel z předchozí fotografie k porovnání s černolícím světlehřbetým šedým samcem.
 
 

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

    Dominantní pastelová mutace u zebřiček pestrých 4.díl - lze vůbec odchovat 2f jedince ??? 

 

 Moje odpověď na tuto otázku zní:

Po mých dosavadních pokusech křížení jsem dospěl k názoru, že dominantní pastelová 2f zebřička neexistuje. Homozygotní sestava genů (tedy 2f) je letální. Což znamená, že takový jedinec je životaneschopný a hyne již v zárodku. To samé co je již dokázáno u chocholaté mutace, která má také dědičnost dominantní. To, že jsou pasteloví samci s oranžovými i bílými lícními skvrnami má na svědomí variabilní expresivita (variabilní stupeň manifestace znaku). Tato vlastnost dominantního typu dědičnosti má za následek to, že jsou pasteloví samci jak s oranžovou, tak i s bílou lícní skvrnou. Všichni pastelový ptáci s neúplně dominantní dědičností jsou 1f. Variantu 2f nelze odchovat.

Články, ve kterých se zmiňuji o pastelech 2f nebudu přepisovat. Jsou psány podle teoretického chování dominantní dědičnosti. Praxe vžak dokázala, že 2f je letální kombinace.

 Nevěřím, že tento můj názor je chybný. A také nevěřím, že s ním bude každý souhlasit.

 

       autor: Otakar Buldra©