Pastelová mramorová a pastelová světlehřbetá hnědá kombinace zebřičky pestré

06.06.2014 19:21

        
 
 
 
 

                           Prvoodchov v ČR? 

 

 Rok 2014 kombinace dominantní pastelová mramorová šedá 

 
    Anglický název: Dominant Silver CFW Grey 
                     nebo Dominant Pastel CFW Grey
    
    Výstavní skupina: 7 - Výstavní třída: č. 100 - samec 
 

    Výstavní skupina: 8 - Výstavní třída: č. 116 - samice 

 

 1.0 pastelová mramorová šedá 1f- černooká

 0.1 pastelová mramorová šedá 1f- černooká
 

0.1 pastelová mramorová šedá 1f- červenooká

Kombinace pastelové a mramorové mutace má za následek celkové zředění (zesvětlení) barvy. Jedná se o skoro čistě bílého ptáka s opravdu světlou kresbou. Same má líce skoro nepatrně oranžové, někdy úplně zmizí- jsou bílé, naznačené jen strukturou peří.
musíme sledovat barvu očí u mramorové mutace. Jak se přenáší naleznete zde: zebricka-pestra-otakar-buldra.webnode.cz/news/jak-se-dedi-barva-oci-u-mramorove-mutace/
 
 1.0 pastelová mramorová šedá 1f- černooká
 
Na fotografii vidíme na samci, že slzní čárka je tmavá, což je dobré, ale hrudní pásek a pruhování na ocase je světlé. Barva by měla být všude stejná, co nejtmavší možná. Jde o černookého jedince, je možné, že u červenooké varianty to bude lepší. I u obyčejných mramorových černolících jsem se setkal s tím, že červenoocí ptáci měli tmavší černou kresbu než měli černoocí.
 
2016 mláďata zprava: světlehřbeté šedé, pastelové mramorové šedé- červenooké, mramorové šedé- červenooké  
Zde je již mládě dom. pastelové mramorové šedé- červenooké, jedná se o samičku. Na fotce je krásně vidět rozdíl ve zbarvení normální mramorové šedé mutace a kombinace dom. pastelové mramorové šedé. Takto se nám v hnízdě ukazují všechna pastelová mláďata. Doporučuji hned si zapsat číslo kroužku. V dospělosti nejdou některé kombinace pastelů takto snadno rozeznat jako v budce.
 
 Zde již dospělá samice z předchozí fotografie. 0.1 pastelová mramorová šedá 1f - červenooká 
 
 2.0 pastelová mramorová šedá 1f (oba samci černoocí)
 
Takových to ptáků je málo i přesto, že jsou docela zajímaví, pěkní. U nás jsem je viděl jen u p.Felta a nemyslím, že se s nimi dále zabýval.
.........................................................................................................................................

Rok 2014 kombinace dominantní pastelová světlehřbetá hnědá

 
    Anglický název: Dominant Silver Lightback Fawn 
                     nebo Dominant Pastel Lightback Fawn
    
    Výstavní skupina: 7 - Výstavní třída: č. 100 - samec 
 

    Výstavní skupina: 8 - Výstavní třída: č. 116 - samice 

 
 1.1 pastelová světlehřbetá hnědá 1f
 
Kombinace pastelové, světlehřbeté a hnědé mutace má opět díky pastelové mutaci za následek daleko světlejší jedince. Dříve se kombinace pastelové a hnědé mutace nazývala "smetanová", ale to je jednalo o pastelovou mutaci s dědičností recesivní.
 
To, že pastelové geny mají dvě alelické verze a působí zde variabilní expresivita se dočtete zde: zebricka-pestra-otakar-buldra.webnode.cz/news/dominantni-pastelova-mutace-u-zebricek-pestrych/
 
 V tomto příspěvku o dominantní pastelové mutaci se budeme zajímat o křížení dominantní pastelové mutace s dědičností neúplně dominantní s mutací, která má dědičnost vázanou na pohlaví. U zebřiček pestrých existují tři mutace, které mají dědičnost vázanou na pohlaví. Do vzorců křížení si můžeme dosadit světlehřbetou nebo hnědou nebo mramorovou.
 
                                            

Vzorce křížení:                                

 
 P                 1.0 pastelový šedý                          X                0.1 světlehřbetá šedá
 
 F1               1.0 pastelový šedý/světlehřbeté                          0.1 pastelová šedá
                    1.0 šedý/světlehřbeté                                          0.1 šedá
 
 P              1.0 světlehřbetý šedý                         X               0.1 pastelová šedá
 
 F1      1.0 pastelový šedý /světlehřbeté               0.1 pastelová světlehřbetá šedá
           1.0 šedý / světlehřbeté                              0.1 světlehřbetá šedá
 
 P           1.0 pastelový šedý /světlehřbeté          X              0.1 pastelová šedá
 
 F1      1.0 pastelový šedý/světlehřbeté              0.1 pastelová světlehřbetá šedá
           1.0 pastelový šedý                                   0.1 pastelová šedá
            1.0 šedý/světlehřbeté                              0.1 světlehřbetá šedá
            1.0 šedý                                                   0.1 šedá
 
 P         1.0 pastelový šedý /světlehřbeté            X             0.1 světlehřbetá šedá
 
 F1   1.0 pastelový světlehřbetý šedý                0.1 pastelová světlehřbetá šedá
         1.0 pastelový šedý/světlehřbeté               0.1 pastelová šedá
         1.0 světlehřbetý šedý                                0.1 světlehřbetá šedá
          1.0 šedý/světlehřbeté                               0.1 šedá
 
 P         1.0 pastelový šedý /světlehřbeté       X     0.1 pastelová světlehřbetá šedá
 
 F1   1.0 pastelový světlehřbetý šedý                 0.1 pastelová světlehřbetá šedá
         1.0 pastelový šedý/světlehřbeté                0.1 pastelová šedá
         1.0 světlehřbetý šedý                                 0.1 světlehřbetá šedá
         1.0 šedý/světlehřbeté                                 0.1 šedá
 
 1.0 pastelová světlehřbetá hnědá 1f
 
 
 P         1.0 pastelový šedý / světlehřbeté            X           0.1 šedá
 
 F1   1.0 pastelový šedý/světlehřbeté                     0.1 pastelová světlehřbetá šedá
         1.0 pastelový šedý                                         0.1 pastelová
         1.0 šedý/světlehřbeté                                     0.1 světlehřbetá šedá
          1.0 šedý                                                          0.1 šedá
 
 
0.1 pastelová světlehřbetá hnědá 1f
 
 
 P         1.0 pastelový světlehřbetý šedý            X        0.1 pastelová šedá
 
 F1    1.0 pastelový šedý/světlehřbeté                         0.1 pastelová světlehřbetá šedá
         1.0 šedý/světlehřbeté                                          0.1 světlehřbetá šedá
 
 P         1.0 pastelový světlehřbetý šedý       X       0.1 světlehřbetá šedá
 
 
 F1      1.0 pastelový světlehřbetý šedý                    0.1 pastelová světlehřbetá šedá
           1.0 světlehřbetý šedý                                     0.1 světlehřbetá šedá
 
 
 
  1.1 pastelová světlehřbetá hnědá 1f
 
 
 P              1.0 pastelový světlehřbetý šedý               X          0.1 šedá
 
 F1      1.0 pastelový šedý/světlehřbeté                     0.1 pastelová světlehřbetá šedá
            1.0 šedý/světlehřbeté                                    0.1 světlehřbetá šedá
 
 P   1.0 pastelový světlehřbetý šedý           X      0.1 pastelová světlehřbetá šedá
 
 F1    1.0 pastelový světlehřbetý šedý                      0.1 pastelová světlehřbetá šedá
          1.0 světlehřbetý šedý                                      0.1 světlehřbetá šedá
 
 
 Takto se budou spolu chovat tyto dva typy dědičnosti. Všimneme si posledního vzorce. Při křížění dvou pastelových světlehřbetých ptáků není 100% odchovu pastelových světlehřbetých. Je to dáno typem dědičnosti, která není dominantní, ale neúplně dominantní. Název neúplně dominantní je dán vlivem neúplné penetrance genu (vysvětleno v předchozích článcích). Proto nejsou všechna mláďata po pastelových rodičích pastelová. Dále zde působí variabilní expresivita. A proto i když k odchovu všech mutací zebřiček s dominantní dědičností nám stačí jen jeden mutační rodič, nejsou tyto mutace moc rozšířené.
 
 
  autor: Otakar Buldra©
 
 
 
 
 
0.1 pastelová mramorová šedá 1f- červenooká

Zpět

Kontakt

Otakar Buldra
Bohumileč 41
533 04 Sezemice
okr.Pardubice
Česká republika

+420 604 367 752

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode