Jak se dědí geny u mutace s dědičností neúpně dominantní

03.06.2016 10:41

  U mutace s dědičností neúplně dominantní platí :

      - je jedno zda prohodíme samce za samici - odchov bude stejný

      - pták nemůže být štěpitelný na mutaci s dědičností neúplně dominantní

      - fenotypově rozeznáme jedince 1f od jedince 2f. 2f jedinec je mutací více zasažen a to se projeví i na jeho fenotypu

 

 Protože se u doposud známých mutací zebřiček nedaří díky letálnímu faktoru odchovat 2f jedince ( u mutací s dědičností neúplně dominantní), je zde vše  popsáno pro ptáky s 1f. Každý vousatý pták zde zobrazen je tedy 1f.

     

 

  Rodičovský pár : samec vousatý  -  samice šedá. Prohodíme-li rodiče, odchov zůstane stejný.

  Rodičovský pár : oba rodiče vousatí. odchováme i šedá mláďata. Důsledek neúplné dominace genu.

 

      autor: Otakar Buldra©