Vousatá mutace zebřičky pestré

06.11.2016 18:10

  Jedná se o jednu z mála mutací, u které lze spolehlivě určit původ od chyceného, volně žijícího ptáka v Austrálii.

Vousatá mutace u zebřičky pestré má dědičnost neúplně dominantní. Rozcházejí se tu názory chovatelů na to, zda existuje vousatá zebřička i jako homozygot - tedy 2f. Zřejmě ne. Podle ostatních mutací zebřiček, které mají dědičnost neúplně dominantní a podle dosavadních výsledků je dosti pravděpodobné, že 2f vousatá zebřička neexistuje. Což by znamenalo, že kombinace genů 2f je letální. Černé zbarvení vousatých zebřiček je variabilní. S určitostí zde platí též variabilní expresivita genu, která má za následek, že se mutovaný gen na jedinci nestejně silně prosadí. Není vůbec jednoduché odchovat ptáky s plnou černou barvou a přitom, aby měli zachovanou kresbu. Na rozdíl od pastelové mutace, kde páření dvou pastelových ptáků nemá opodstatnění, z pohledu žádného zlepšení jejich vybarvení, zde se křížení dvou vousatých zebřiček i za cenu toho, že 2f jedinci se nevylíhnou doporučuje. Opětovným pářením 1f vousatého ptáka s 1f vousatým se prý zvětšuje podíl černého zbarvení, hlavně na břiše, kde černá dosahuje až k ocasu. (I když toto páření někteří chovatelé, také nedoporučují. Osobně bych páření dvou vousatých jedinců také nedoporučoval z důvodu velikosti vousatých ptáků. Je třeba vosatou mutaci neustále zlepšovat v typu a ve velikosti a tak je nutné přiřazovat jim kvalitní, nejlépe šedé protějšky. Jinak se moc nehneme z místa. Samozřejmě, chcemeli odchovat vousaté pastelové, musíme dát samici pastelovou atd.).

Takto černé vousaté zebřičky chovatelé s opačným názorem vydávají za 2f jedince. Než se v tomto udělá jasno a s určitostí se shodneme na tom jak to je, bude zřejmě chvíli trvat. Zatím není žádný důkaz, že by 2f vousatí ptáci existovali.

 V Austrálii dlouhodobým pářením dvou vousatých zebřiček odchovávají již velmi černé ptáky nazývané "black bodiet", ale jedná se pořád o vousatou mutaci. Cílem australských chovatelů těchto zebřiček je, aby byla černá barva od zobáku až na konec ocasu. I zebrování na krku se změní na černou barvu a tím zmizí. Ztratí se i bílé tečky na bocích u samců. Cílem australských chovatelů je co nejčernější pták. Evropští chovatelé se rozhodli akceptovat pouze jeden standard pro vousatou mutaci a tak australská verze "black bodiet" není žádoucí.

Díky tomu, že mutace vousatá má dědičnost neúplně dominantní můžeme v každé generaci pářit vousaté samce s typově a velikostně kvalitními samicemi a tím každou novou generaci vousatých mláďat zlepšujeme ve velikosti a typu. Z těchto spojení vybíráme samce v co nejlepší černé barvě a se zachovalou kresbou. Nekoukáme na velikost a typ. Ten zlepší kvalitní samice. Jen touto přísnou selekcí dosáhneme zlepšení.

 Své české pojmenování mutace dostala díky tomu, že má mimo jiné za následek změnu bílého zrcátka na černou barvu a to vypadá jako vousy. Její anglický název je trochu matoucí "black face".

 

        1.0 vousatý černolící šedý   (černá docela slušná, ale ztrácí se kresba). Koupen od pana Makyni.

 

Vousatá mutace způsobuje tyto změny ve zbarvení oproti šedým ptákům :

Samec:

 zrcátko se z bílé změní na černou. Černá barva na prsou, se od prsního pásku táhne v různé kvalitě až k ocasu. Určitě by, ale neměla končit dříve, než mezi nohama. Rozsah černého zbarvení je variabilní. V Evropě se u vousatých zebřiček chovatelé snaží roztáhnout černou od prsního pásku až kam to jde, ideálně na konec ocasu. Pořád je žádoucí zachování zebrování na hrdle a zachování bílých teček na bocích samců. U vousaté mutace boky samců tmavnou, bílé tečky mají tendenci se ztrácet, zrovnatak zebrování na hrdle. Toto je už podle evropských standardů chyba a je třeba vybírat samce, kteří mají zachované jak zebrování na hrdle, tak i bílé tečky na bocích. Ocas bývá černější - bílé pruhy bývají užší. Černé zbarvení je velice variabilní a je třeba pořád vybírat co nejvíce černé samce, kteří mají zachovanou kresbu. I za cenu, že samec je z hlediska velikosti a typu horší kvality a pářit ho se samicí, která naopak ve velikosti a typu vyniká. Takto postupně dostáváme do vousatých samců velikost a správný typ. Pořád píši jen o samcích, ale bohužel většina chovatelů, kteří se vousatou mutací zabývá, používá do dalšího šlechtění pouze samce. Je to právě z důvodu, že samice jsou hůře identifikovatelné, proto také skoro všechny fotky, které na internetu naleznete, jsou fotky samců. Díky typu dědičnosti u vousaté mutace si to mohou chovatelé dovolit. Tím pádem i "odpad" při chovu vousaté mutace je většinový, protože se nevědomky zbavujeme i vousatých samic.

  1.0 vousatý šedý / černolící  (první odchov 2017)

 

Samice:

zde je problém, lehce se přehlédne, že jde o vousatou samici. Samice mají jen drobné rozdíly ve zbarvení oproti normálním samicím v dané kombinaci

Ideálně by samice měla mýt místo bílého zrcátka šedé, ale takových samic je málo a proto není snadné určit vousatou samici. Zrcátko může být neúplné a nebo zbarveno spíše do šeda než do běla. Má tendenci se ztrácet. Existuje několik vodítek, kde je třeba se zaměřit a pořádně dívat - nejvíce je třeba se zaměřit na barvu hrdla, která je u vousatých samic trochu odlišná, jako by stříbrnější, světlejší a táhne se dolů, kde samicím začíná již krémová barva. Zbarvení vousaté samice může být intenzivnější než u "nevousaté", což platí i pro kombinace s vousatou mutací. Ostatní vodítka mohou být a nemusí být zřetelná - bílé zrcátko není tak bílé, má šedavý nádech, v místě lícní skvrny je intenzivnější šedá barva, jako by skvrna naznačena jiným peřím - ocas může být zespodu tmavší - bílé pruhy užší. Slzní čárka může být delší. Toto jsou taková vodítka, kde hledat rozdíly ve zbarvení, oproti normální samici. Samice v určitých kombinacích mohou být ještě snadněji přehlédnutelné, prakticky neidentifikovatelné. U samic vousatá mutace provede jen nepatrné změny ve zbarvení oproti samcům.

  0.1 vousatá šedá

  0.1 vousatá šedá vpravo  a  0.1 šedá. Barva na hrdle je zde viditelně jiná.

    0.1 vousatá šedá vlevo  a  0.1 šedá. Takto málo patrné rozdíly najdeme u vousatých samic. Hlavní je barva hrdla a vrchní část prsou a barva boků, ostatní jsou pomocné znaky - zde je u vousaté samice o dost delší slzní čárka.

  0.1 černolící šedá (vpravo) a 0.1 černolící vousatá šedá (vlevo). Opět jen náprsenka prozradí vousatou samici.

 

 

Mláďata:

 

 Některá mláďata v budce vykazují známky vousatosti - mají tmavé zrcátko a dospělosti ho mají bílé, vousy zmizí. Toto mohou být vousaté samičky. Je dobré poznamenat si čísla kroužků a v dospělosti, pokud to není samec, se pořádně podívat na tyto ptáky, jestli to nejsou vousaté samice. (Takto si značím čísla kroužků u mláďat pastelových zebřiček, protože v dospělosti jsou určité kombinace s pastelovou mutací hůře identifikovatelné a opět zvláště u samic. V budce je pastelové mládě viditelné).

  Vousaté mládě. Skoro jistě to bude samec.

  Mládě 1.0 vousatý černolící světlehřbetý šedý.

 

  2017 první moje odchované vousaté mládě. Jde o to, jak bude vypadat v dospělosti - 1.0 vousatý černolící světlehřbetý šedý

 

Že takto lehce zaměníme vousatou samici za normální, má za následek to, že se potom chovatelé diví, že mají vousaté odchovy po "nevousatých" rodičích a zpochybňují tak dědičnost vousaté mutace. Mají v chovu vousatou samici a neví o tom. 

100% jistotu že je samice vousatá získáme až když po domělé vousaté samici s "nevousatým" samcem odchováme vousatého samce. Trochu krkolomné.

  Další věc, která souvisí s mutací vousatou - tedy spíše jen s jejím fenotypovým projevem je to, že se občas objeví zebřičky, které vypadají jako vousaté, ale časem zase z chovu zmizí. Jedná se o tzv. melanistické ptáky. V určitých případech vývojové faktory způsobí takovou změnu, která je totožná se změnou, kterou způsobí geny. Takový to případ, kdy se objevý fenotyp organismu, který není podmíněn geny (nejedná se o mutaci) a odpovídá fenotypu, který je určen genetickými faktory (mutací) se nazývá phenocopy. Takoví to jedinci jsou prakticky vzhledově naprosto stejní jako jedinci mutace vousaté. Při možnosti vidět je vedle sebe jsou nerozpoznatelní. Rozdíl je jen ten, že vousatá mutace je dědičná a melanistická změna není. Často se u melanistických zebřiček stává, že se při každém pelichání a stářím snižuje sytost a podíl tmavého zbarvení. Někdy si toto tmavé zbarvení jedinec nese celý život, ale na své potomky ho nepředá. Proto nám tato "domělá mutace " z chovu zase vymizí. Nejedná se zde o mutaci, ale o modifikaci.

 

Phenocopy = variace ve fenotypu, která není geneticky podmíněna, tím pádem není dědičná.

Melanism = vývoj tmavého pigmentu melaninu v kůži - v peří

 

 Vousatá mutace vytváří zajímavé kombinace s ostatními mutacemi. Kombinace jsou u samic těžko rozeznatelné od "nevousatých" samic v téže kombinaci. Samce vousatého i v kombinacích vždy bezpečně poznáme. 

S černolící mutací - se odchová krásný tmavý pták. Černé líce mají obě pohlaví. U samců jsou černé vousy a černé boky s bílými tečkami, které mají tendenci mizet. S přidáním k tomu ještě černoprsé mutace nám vznikne skoro celý černý pták. Tato kombinace tří "černých mutací" se anglicky nazývá " triple black". Skvrny na bocích samců se u této tří kombinace změní na čárky, opět mají tendenci se ztrácet. Ocas je v černoprsé kresbě.

S pastelovou mutací - nám díky vousaté mutaci ztmavne barva, celý spodek a spolu s bílými lícemi (u světlehřbetých samců) to dělá krásné kontrastní ptáky. 

S mramorovou mutací - je kombinace také zajímavá, ale netroufám si říci, že pěkná, protože černá je většinou ředěná, plochy nejsou barevně plné, v černé barvě prosvítá bílé peří a působí to spíše jako strakaté. Už jen vousatý samec, který je na mramorovou mutaci štěpitelný, bude mít problémy se sytostí a rozsahem černého zbarvení. Mramorový vousatý samec má černé vousky a různě veliké černé partie na břiše. Boky a líce samců jsou o něco tmavší než u klasické mramorové. 

    1.0 vousatý černolící světlehřbetý šedý. Koupen od pana Polehni

 

V chovu se častěji používají vousatí samci, než samice. Má to dva důvody:

 1) samice se špatně určují a tak se chovatel vyhne zbytečné sezóně, ve které zkoušel nejistou samici jestli je a  nebo není vousatá. (Může zde být i důvod odchovat co nejvíce vousatých mláďat po jistém vousatém samci. Což spíše praktikuje množitel a ne chovatel).

 2) vousatá mutace je většinou drobnější postavy a tak se používá vousatý samec, kterému dáme robustní samici a tak se snažíme odchovávat větší vousaté ptáky - dostat do nich velikost. Zvláště při křížení "triple black", kde přidáváme dvě mutace s recesivní dědičností se potýkáme s malou velikostí odchovaných ptáků. Recesivní mutace mají tendenci zmenšovat velikost a při tomto křížení k vousaté přidáváme dvě recesivní mutace.

 

 

Vzorce křížení: 

 

 P                           vousatý šedý                        X                        černolící šedá

 

 F1                                                    vousatí šedí / černolící

                                                         šedí / černolící

 

 

 P                        vousatý šedý / černolící          X                  černolící šedá

 

 F1                                              vousatí černolící šedí

                                                   vousatí šedí / černolící

                                                   černolící šedí

                                                   šedí / černolící

 

 P                          vousatý černolící šedý          X            černoprsá šedá

 

 F1                                                vousatí šedí / černolící + černoprsé

                                                     šedí / černolící + černoprsé

 

 

 

 P              vousatý šedý / černolící + černoprsé         X         černolící černoprsá šedá

 

 F1                                              vousatí černolící černoprsí šedí

                                                   vousatí černolící šedí / černoprsé

                                                   vousatí černoprsí šedí / černolící

                                                   vousatí šedí / černolící + černoprsé

                                                   černolící černoprsí šedí

                                                   černolící šedí / černoprsé

                                                   černoprsí šedí / černolící

                                                   šedí / černolící + černoprsé

 

 P             vousatý černolící černoprsý šedý                X            černolící černoprsá šedá

 

 F1                                              vousatí černolící černoprsí šedí

                                                   černolící černoprsí šedí

 

 P                vousatý černolící šedý                              X               vousatá černoprsá šedá

 

 F1                                              vousatí šedí / černolící + černoprsé

                                                   šedí / černolící + černoprsé

 

 P                vousatý černolící šedý / černoprsé                X                vousatá černoprsá šedá / černolící

 

 F1                                                  vousatí černolící černoprsí šedí

                                                       vousatí černolící šedí / černoprsé

                                                       vousatí černoprsí šedí / černolící

                                                       vousatí šedí / černolící + černoprsé

                                                       černolící černoprsí šedí

                                                       černolící šedí / černoprsé

                                                       černoprsí šedí / černolící

                                                       šedí / černolící + černoprsí

 

 Mutace vousatá má dědičnost neúplně dominantnía proto odchováme od dvou vousatých ptáků i "nevousatá", která na vousatou nemůžou být štěpitelná, i přestože oba rodiče byli vousatí. Neexistuje "štěpák" na mutaci s neúplně dominantní dědičností.

  

 Protože se mutovaný gen pro mutaci s dědičností neúplně dominantní nenachází na pohlavních chromozomech, nemusíme v předchozích vzorcích rozlišovat pohlaví chovného páru. Přehodíme- li samce za samici bude odchov stejný.

 I geny pro mutace s dědičností recesivní, což je zde mutace černolící a mutace černoprsá, se také nenacházejí na pohlavních chromozomech, tak také nezáleží na složení chovného páru. Přehodíme- li samce za samici, zůstane odchov stejný.

 

Pokud, ale přidáme k mutaci vousaté mutaci s dědičností vázanou na pohlaví, musíme již rozlišovat jak pohlaví v rodičovském páru, tak i u odchovaných mláďat. U zebřiček existují tři mutace, které mají dědičnost vázanou na pohlaví. Jsou to : mramorová, hnědá a světlehřbetá. Pokud přidáme k vousaté mutaci některou z nich samostatně, budou se chovat každá dle své dědičnosti. Pokud se, ale rozhodneme přidat k vousaté mutaci mutace mramorovou a světlehřbetou, musíme si uvědomit, že světlehřbetá mutace je dominantní vůči mramorové mutaci.

    1.0 vousatý černolící šedý   (černá není zas tak dobrá, ale kresba ano, je těžké odchovat v tomto směru vyváženého jedince). Koupen od pana Polehni.

 

 Vzorce křížení, zde již musíme rozlišovat pohlaví ptáků :

 

 P                     1.0 vousatý šedý                             X                      0.1 hnědá

 

 F1                   1.0 vousatý šedý / hnědé                                          0.1 vousatá šedá

                        1.0 šedý / hnědé                                                      0.1 šedá

 

 P                      1.0 hnědý                                      X                       0.1 vousatá šedá

 

 F1                     1.0 vousatý šedý / hnědé                                          0.1 vousatá hnědá

                          1.0 šedý / hnědé                                                      0.1 hnědá

 

 

 P              1.0 vousatý šedý / hnědé                       X               0.1 vousatá hnědá

 

 F1             1.0 vousatý hnědý                                                  0.1 vousatá hnědá

                  1.0 vousatý šedý / hnědé                                        0.1 vousatá šedá

                  1.0 hnědý                                                              0.1 hnědá

                  1.0 šedý / hnědé                                                    0.1 šedá

 

 P                1.0 vousatý hnědý                               X                0.1 vousatá hnědá / černolící

 

 F1               1.0 vousatý hnědý / černolící                                  0.1 vousatá hnědá / černolící

                    1.0 vousatý hnědý                                                 0.1 vousatá hnědá

                    1.0 hnědý / černolící                                              0.1 hnědá / černolící

                    1.0 hnědý                                                             0.1 hnědá

 

 P                1.0 vousatý hnědý / černolící                 X                0.1 vousatá hnědá / černolící

 

 F1               1.0 vousatý černolící hnědý                                     0.1 vousatá černolící hnědá

                    1.0 vousatý hnědý / černolící                                   0.1 vousatá hnědá / černolící

                    1.0 vousatý hnědý                                                  0.1 vousatá hnědá

                    1.0 černolící hnědý                                                 0.1 černolící hnědá

                    1.0 hnědý / černolící                                               0.1 hnědá / černolící

                    1.0 hnědý                                                              0.1 hnědá

 

 

 P          1.0 vousatý černolící hnědý                    X                 0.1 vousatá černolící šedá

 

 F1         1.0 vousatý černolící šedý / hnědé                              0.1 vousatá černolící hnědá

              1.0 černolící šedý / hnědé                                          0.1 černolící hnědá

 

 P           1.0 vousatý černolící černoprsý šedý         X                0.1 hnědá

 

 F1          1.0 vousatý šedý / černolící + černoprsé + hnědé          0.1 vousatá šedá / černolící + černoprsé

               1.0 šedý / černolící + černoprsé + hnědé                      0.1 šedá / černolící + černoprsé

 

 P             1.0 hnědý                                             X                 0.1 vousatá černolící černoprsá šedá

 

 F1           1.0 vousatý šedý / černolící + černoprsé + hnědé           0.1 vousatá hnědá / černolící + černoprsé

                1.0 šedý / černolící + černoprsé + hnědé                       0.1 hnědá / černolící + černoprsé  

 

 

 P               vousatá černoprsá šedá / oranžovoprsé            X              vousatá černoprsá šedá / oranžovoprsé

 

 F1                                              vousatá oranžovoprsá černoprsá šedá

                                                   vousatá černoprsá šedá / oranžovoprsé

                                                   vousatá černoprsá šedá

                                                   oranžovoprsá černoprsá šedá

                                                   černoprsá šedá / oranžovoprsé

                                                   černoprsá šedá

 

 P               1.0 vousatá oranžovoprsá černoprsá šedá          X           0.1 oranžovoprsá černoprsá hnědá

 

 F1              1.0 vousatá oranžovoprsá černoprsá šedá / hnědé            0.1 vousatá oranžovoprsá černoprsá šedá

                   1.0 oranžovoprsá černoprsá šedá / hnědé                        0.1 oranžovoprsá černoprsá šedá

 

 

 P                1.0 oranžovoprsá černoprsá hnědá                     X           0.1 vousatá oranžovoprsá černoprsá šedá

 

 F1                1.0 vousatá oranžovoprsá černoprsá šedá / hnědé           0.1 vousatá oranžovoprsá černoprsá hnědá

                     1.0 oranžovoprsá černoprsá šedá / hnědé                       0.1 oranžovoprsá černoprsá hnědá

 

  1.0 vousatý černolící šedý. Černé zbarvení je zde o mnoho lepší než u samce na fotografii výše, ale naopak špatná je kresba. Není to jednoduché. Koupen od pana Makyni.

 

 

 Z mutací, které se u zebřiček vyskytují a mají dědičnost recesivní si můžeme dosadit ještě isabelovou mutaci a strakatou mutaci.

 S mutací běloprsou ( penguin) se nehodí vousatá mutace křížit, protože běloprsá mutace potlačuje černou barvu, což je v rozporu s vousatou mutací.

 S bílou mutací se kromě šedých ptáků nedoporučuje křížit nic.

Ještě by se dala křížit s recesivní pastelovou mutací, ale ta je vzácná. Proto pasteloví vousatí ptáci, které vidíme na zahraničních stránkách jsou kombinací s pastelovou mutací s dědičností neúplně dominantní.

 Můžeme ji křížit se žlutozobou mutací, která také není moc rozšířená.

Možností je mnoho a některá spojení jsou ve výsledku opravdu zajímavá. 

 Vždy platí, že do dalšího chovu vybíráme ptáky co nejvíce černé, protějškem dodáváme velikost a typ. Časem se tak dostaneme ke kvalitním vousatým ptákům. V žádném případě to není jednoduché a trvá to roky. Vousatá mutace je chovatelsky obtížná.

 

  Zde je vidět to, že je třeba neustále dodávat veliké samice. Vprostřed samice černolící pastelová světlehřbetá šedá - velikostí výstavní zebřička. Vpravo samec černolící vousatý šedý - velikostí již o poznání menší než samice. Vlevo mládě - sice ještě trocho zmohutní, ale velikost je jasně vidět - nic moc.

 

Vousatou mutaci zařazuji do chovu v roce 2017. Není snadné sehnat kvalitní vousaté ptáky. Prostě nejsou. Sestavím 3-4 páry, kde bude vždy jeden pták vousatý. Časem zkusím křížit i dva vousaté ptáky. Tuto mutaci jsem chtěl už dávno, ale z důvodu místa jsem si ji nemohl pořídit. Jelikož už jsem se dostal při šlechtění černolících mramorových šedých zebřiček o něco dál, tak už nemusím držet takové množství světlehřbetých ptáků jako na začátku, tak se mi uvolnilo místo na "vousáče". Ze začátku byly moje odchovy cca 70% odchovaných ptáků světlehřbetých šedých. Zatím zde jsou na fotografiích koupení ptáci do chovu od pana Polehni a pana Makyni. Za rok doufám přidám fotografie vlastních odchovaných vousáčů. 

 

 

   Doplnění 2017:

 Sestavil jsem tři páry. Vždy samec vousatý a samice pastelová. Mám odstavena první hnízda 12 mladých. Je tam i něco pastelové. Zatím nepoznám jestli je něco vousaté, ale jedna věc je jasně viditelná. Jedná se o velikost mláďat. Jak píši výše je třeba neustále do málo prošlechtěné mutace vousaté dostávat velikost. Pokud mláďata porovnám s ostatními mladými, kde je kolikrát problém desátý den nasadit kroužek, je u mladých po vousatých samcích ve stejnou dobu zbytečné kroužkovat, protože kroužky spadnou. Síla nohou je viditelně slabá, což souvisí s celkovou velikostí. 

Pokud to můžu takto srovnat   - mramorové, světlehřbeté, atd...........velikost mladých - běžná výstavní zebřička

                                            - mladé po vousatých ptácích ............velikost mladých - nevýstavní zebřičky

                                            - mladé po eumo zebřičkách ..............velikost mladých - zebřička timorská (měl jsem možnost jich několik vidět). Mnoho chovatelů používá do eumo zebřiček vousaté ptáky. Zřejmě si od toho slibují posílení černého zbarvení, ale nikterak eumo zebřičkám neprospějí. Dosazováním poměrně malých vousatých ptáků k ještě menčím eumo zebřičkám se velikost nebude zlepšovat. Jde asi o to odchovat co nevíce eumo, ale jakých? K eumo zebřičkám je potřeba neustále připárovávat kvalitní šedé zebřičky. Tuto mutaci je potřeba zvětšit více nežádnou jinou. Pak je čas na zlepšování barvy a kresby

   0.1 černolící pastelová vousatá šedá    2017

  0.1 pastelová vousatá šedá

   0.1 vousatá světlehřbetá šedá

 

       autor: Otakar Buldra©