Černolící šedá mutace zebřičky pestré

18.12.2014 22:34

  

Anglický název: Black cheek Grey

  Výstavní skupina: 3 - Výstavní třída:  č.29 - samec 

  Výstavní skupina: 4 - Výstavní třída:  č.47 - samice 
 

  Dědičnost: recesivní

 

 1.0 černolící šedá

 

 0.1 černolící šedá

 

První výskyt: v roce 1977 v Německu

Účinek mutace: změna oranžových melaninových fixativů v černé

Úskalí v chovu: dosažení černých boků u samců, plné černé líce u samic a samice bez samčích znaků

 

 Černolící mutace a kombinace s černolící mutací: zkušenosti z chovu

 Černé líce mají jak samci, tak i samice. Líce musí být pěkně plné (dodělané) a tmavé. Někdy je na samici, která není černolící poznat, že je na černolící mutaci štěpitelná podle rozšířené slzní čárky. Otázkou zůstává, jestli už se nejedná o černolící samici s nedokonalou lícní skvrnou. Jindy mají samice slzní čárku více rozmáznutou do líce, ale ne plnou lícní skvrnu, to už jsou jisté černolící samice se špatně vybarvenou lícní skvrnou. U samic je častý problém, že mají viditelné samčí znaky. Bohužel samice s dokonalou lícní skvrnou často mají samčí kresbu na prsou a na bocích. Je těžké odchovat u samice plné, černé lícní skvrny a čistá prsa. Samice se samčí kresbou jsou ideální do chovu, protože vylepšují černé boky u samců, ale samice po nich opět mají samčí kresbu. Je to dědičné a velmi těžko odstranitelné. 

Dříve standard u černolících samic toleroval samčí kresbu- naznačené boky (samčí kresba na prsou vedla k výluce). V roce 2017 došlo k zpřísnění standardu a stejně jako u všech ostatních barevných rázů zebřiček vede samčí kresba na samici k vyloučení ze soutěže ať je na bocích, nebo na prsou- NU.

  Samčí znaky (kresba) u černolících samic - zde 0.1 černolící světlehřbetá šedá

  Lícní skvrny u samic: častý problém

    dobrá lícní skvrna                                                 dobrá lícní skvrna

 

  nedodělaná lícní skvrna                                rozmáznutá slzní čárka - již černolící samice

 

Samice štěpitelná na černolící? Pravděpodobně se již jedná o černolící samici, ale se špatně vybarvenou lícní skvrnou

 

 U ne černolících samců se podle rozšířené slzní čárky štěpitelnost pozná málokdy. Samci většinou problém s velikostí lícní skvrny nemívají, občas se sytostí černé barvy. Horší je to u samců s barvou boků. Samec černolící mutace má mít tmavé, plné černé líce, černou plochu na bocích s bílými tečkami (v základní kresbě). S barvou boků u samců je největší problém. U šedých černolících a světlehřbetých černolících je tento problém taky, ale u mramorových černolících je největší. Asi to bude dáno tím, že se snažíme prosadit dvě úplně odlišné barvy. Mramorovou - co možná nejsvětlejší a černou - co možná nejtmavší. Jsou samci mramorové černolící kombinace (jedná se o kombinaci dvou mutací: mramorové a černolící), kteří mají perfektní líce, ale boky jsou hnědé, nebo rezavé až k hodně tmavé hnědé, nebo hnědo-černé, ale opravdu černé boky do nich není lehké dostat.

                                        Černolící šedý samec se špatnou barvou boků

 

 Zajímavé je, že u černolících šedých i černolících světlehřbetých šedých odchováme po perfektně vybarveném samci (mám na mysli barvu boků) mladé samce s černými i s hnědými boky. Názory na to, co se samci s hnědými boky se různí. Někdo říká, že jde o "mezi barvu", že se spíše jedná o štěpáky na černolící (i přesto, že líce mají černé? S tím nemohu souhlasit). Jiní chovatelé je bez vyjímky z chovu vyřazují. Já osobně tyto ptáky v malé míře v chovu používám. Více mám samozřejmě standardně zbarvených samců, ale i tyto, s hnědými boky, pokud jsou z ostatního hlediska zajímaví- velikost, postava, typ...rozhodně nezavrhuji. Myslím, že právě přes tyto ptáky lze odchovat velice kvalitní černolící, a také se to daří. Je sice daleko větší odpad, ale povedený samec potom stojí za to. V chovné sezóně 2013 jsem odchoval veliké množství černolících samců s hnědými boky. A tak jsem si začal dělat poznámky o barvě boků u černolících samců i u samic- jaké boky měl její otec atd. Ale zatím nemohu přijít na to, čím se to řídí. I přesto věřím, že to má své genetické vysvětlení a po jeho rozluštění bude daleko snadnější s těmito ptáky v chovu pracovat. Podle mých dosavadních postřehů z chovu to nesedí na recesivní dědičnost- myslím tím dědění zbarvení boků samců. Černolící mutace jako taková má samozřejmě recesivní dědičnost, ale může být také možné, že zbarvení boků může mít trochu specifické vlastnosti. Něco podobného jako je u mramorové mutace, kde mimo její na pohlaví vázanou dědičnost sledujeme také zbarvení očí, které má také dědičnost vázanou na pohlaví. Já jsem zpracoval problematiku barvy očí u mramorové mutace zde na stránkách :cms.zebricka-pestra-otakar-buldra.webnode.cz/news/jak-se-dedi-barva-oci-u-mramorove-mutace/ . Můžou to způsobovat nám neznámé multiallely, atd.

 A právě myšlenka, že něco podobného může fungovat u černolící mutace, mě přivedla k tomu abych se na to více zaměřil z pohledu dědičnosti. Nebo je gen pro černolící mutaci postižen neúplnou penetrancí? Je to možné, mutace se pak projeví "ne vždy stejně silně" toto by mohlo být nejsnadnější vysvětlení. U samců by to způsobovalo špatně vybarvené boky a u samic špatně vybarvené líce. Toto jsou, ale pouze ničím nepodložené spekulace. Samozřejmě hnědá barva boků u přírodních- šedých ptáků je dominantní nad černou barvou u černolících ptáků, ale pokud už máme kvalitního černolícího samce s perfektně černými boky, proč jsou po měn černolící samci opět s hnědými boky?

 Ivan Hájek mi poradil velice jednoduchou věc (jen na to přijít) a to, že si mláďata s červenýma očima kroužkuje na opačnou nohu než ostatní ptáky. Potom pohledem na hejno ihned jednoduše bez jakéhokoliv hledání v poznámkách vidí, který mramorový pták je červenooký. Takto tedy kroužkuji také-  co má při kroužkování červené oko má kroužek na druhé noze než ostatní. Do sešitu, kde mám zapsaný sestavený chovný pár, napíši čísla kroužků mláďat a poznámku u těch co mají červené oko. O jakou jde mutaci, na co je dále štěpitelné a pohlaví mláděte dopisuji až když rozděluji odstavená mláďata podle pohlaví. A když jsem letos (sezóna 2014) zapisoval při rozdělování odstavených mláďat ke kroužkům o co se jedná, najednou jsem měl v ruce černolící světlehřbetou samici s kroužkem na opačné noze. Nejdříve mě napadlo, jestli jsem při kroužkování neudělal chybu, ale když jsem v sešitě podle kroužku našel toto mládě měl jsem u obou odstavených mláďat poznámku červené oko. Druhé mládě z tohoto hnízda byla mramorová samice štěpitelná na černolící, tam je červené oko v pořádku, ale ta černolící světlehřbetá sestra mě překvapila.   

                                                                                                                                                                                                  Chovný pár byl sestaven takto:   

 1.0 černolící / mramorové (červenooké) + světlehřbeté + hnědé  X   0.1 mramorová / černolící (černooká). 

  Samozřejmě, že při tomto zjištění měla oko již tmavé, ale to mají i mramoroví ptáci. Proto to kroužkování na druhou nohu. Zajímavé, a proto jsem si ji nechal do chovu, jsem zvědavý co to bude znamenat dále. (Doplnění 2015 dole). 

     Druhá letošní věc, která mě u černolících překvapila byl odchov od páru:      

   1.0 černolící mramorový (červenooký) s velice slušnou černo-hnědou barvou boků (plně černé boky tak jak jsou vidět na černolících samcích jsem na černolícím mramorovém samci ještě neviděl)  x  0.1 mramorová/ černolící (červenooká)            V budce byla tři mláďata. Všechna měla červené oči, dokonce všechna byla černolící- samozřejmě mramorová černolící. Po přepeření vidím dvě samičky a jednoho samce. Jedna samička měla ne úplně plnou černou lícní skvrnu. Druhá byla perfektně vybarvená- vyhrála samice v Dašicích 2014. Třetí mládě, tedy samec, perfektní velikost, barva lícní skvrny fantastická, ale boky- úplně hnědé, bez jakého-koliv jen náznaku do černé barvy. Viz foto.

 

Jeho otec měl slušně zbarvené boky. Oba rodiče červenoocí. Tak jak je to tedy s těmi boky. Zatím mám málo informací, ale zaměřil jsem se na to a poctivě to sleduji a sbírám poznatky. Tak se k tomu snad po několika sezónách dopídím. Anebo taky ne a pořád to bude záhada, proč nemá samec černé boky. Možná je právě vodítko to červené oko u černolící světlehřbeté šedé samice a generace jejích potomků dá na toto odpověď. Ale v současné době nevím a ani neznám jiného chovatele, který by na toto uměl odpovědět.  

                                                                                                                                

  Na fotografii je samec- otec samice, která vyhrála v Dašicích 2014, otec mramorového černolícího samce s hnědými boky z fotky nahoře. Samice je vítězka třídy v Dašicích 2013. I u tohoto samce je vidět trochu hnědý nádech v bocích, ale opravdu černé boky tak jak by se mi líbily jsem ještě neviděl.

    Samice, která zvítězila v Dašicích 2014. Mistr ČR samice.

 

Ve shrnutí tedy několik poznatků z chovu černolících ptáků, které jsem za několik sezón v mém chovu získal.

     1) Jen výjimečně dávám dva černolící ptáky na sebe. Z mých zkušeností se mi osvědčilo jeden rodič černolící, druhý štěpitelný na černolící. Je samozřejmě více odchovaných mláďat, která jsou na černolící jen štěpitelná, ale černolící mláďata jsou lepší kvality a hlavně větší. Pokud se kříží pořád dva černolící ptáci je odchov stále menší a menší. Černolící mutace je obecně drobnější postavy než jiné mutace. A tak pro chov černolících šedých je nejlepší spojení: 1.0 černolící x 0.1 šedá/ černolící a nebo  1.0 šedý/ černolící x 0.1 černolící.  Odchov je u obou spojení stejný- černolící samci i samice a ostatní mláďata co nejsou černolící jsou všechna na černolící mutaci štěpitelná. Šedí (přírodně zbarvení) ptáci nám dodají velikost. Pokud se zabýváme černolícími mramorovými ptáky, musíme pro dosažení velikosti použít černolících šedých anebo lépe černolících světlehřbetých šedých, protože šedí ptáci by nám v chovu mramorových způsobovali nežádoucí zhoršení barvy boků na rezatou až hnědou. Při chovu černolících mramorových používám nejvíce světlehřbeté černolící. Abych dosáhl robustních černolících mramorových shodím je o dvě generace zpět použitím čistých velikých mramoráků. Pokud máme již pěkné veliké mramorové ptáky štěpitelné na černolící a dáme je na černolící mramorové shodíme je jen o jednu generaci zpět, ale určitě odchováme větší ptáky, než pokud budeme dávat pořád na sebe černolící mramorové anebo černolící mramorové s černolícími světlehřbetými. Nejde o kvantitu odchovaných černolících ptáků, ale o jejich kvalitu.

 

     2) Další fakt, který jsem si v chovu potvrdil je, že pokud má být černolící pták kvalitní, musí být již v budce černolící s velikou lícní skvrnou, která má tmavou barvou. Pokud vylezou z budky mláďata a nemají lícní skvrnu tak jak má být a mají ji jen naznačenou, nebo jakoby rozmázlou slzní čárku dozadu, nečekejte, jak někdy slyším "uvidím až přepeří". Nikdy jim po přepeření "nedoroste". Pokud je veliká, ale světlá, někdy trochu ztmavne i když taky ne moc. Ale určitě se nedodělaná lícní skvrna nezvětší na velikost, jak má být.    

                                                                                                                                                                                                                                                Takto musí být vidět lícní skvrna na mláděti již v budce a pak můžeme doufat v kvalitního jedince. Mláděti teprve roste peří a černé líce jsou již patrné.

 To samé mládě jako je na předchozí fotce hned po odstavení. Mládě je od samice, která vyhrála výstavu v Dašicích 2014. 

U černolících světlehřbetých samců je vidět, který z nich je štěpitelný na mramorové. Štěpáci na mramorové (oba typy) mají hřbet a křídla jasně viditelně světlejší barvy, než čistokrevní černolící světlehřbetí samci. Více o tomto v článku cms.zebricka-pestra-otakar-buldra.webnode.cz/news/svetlehrbeta-seda-mutace/

 


 

 Mláďata musejí mít již v budce tmavou a plnou lícní skvrnu. To je první předpoklad, že by se mohlo jednat o pěkné černolící

Toto jsou mé zkušenosti. Co ovlivňuje barvu boků se budu snažit dále sledovat a pokud něco zjistím dám vědět. Máte-li někdo jiné zkušenosti neváhejte mě kontaktovat rád si poslechnu jiný názor a jiné zkušenosti. Přeji hodně úspěchů v této nelehké disciplíně.

Doplnění: Sledování červenooké světlehřbeté černolící šedé samice

Sezona 2015  Černolící světlehřbetá samice, co měla jako mládě červené oko nesnesla ani jedno vejce. Postupně jsem ji zkoušel se třemi samci, i s chovnými a nic. Dostane šanci ještě v sezóně 2016.

Začátek sezony 2016. Samice dostala černolícího světlehřbetého šedého samce, štěpitelného černolící a mramorové červenooké- již chovný kus. První hnízdo 5 vajec !!! V loni nesnesla ani jedno. Všechna vejce byla oplozená, vylíhla se čtyři mláďata. Jedno bylo červenooké (nejspíše černolící mramorová šedá- červenooká samička), ale nekrmili, takže nic. Teď mají v budce tři cca pětidenní mláďata, tak jsem zvědavý. Začátek února ze tří mladých odchovali dvě černolící světlehřbetá mláďata. Tak uvidím, jestli tam bude samec a jaké bude mít boky. Začali znovu snášet, ale protože mlaďata byla pořád v budce, tak jsem 4 vejce podložil jinam.

 Nakonec jsem letos po této samici odchoval 12 mláďat. jednoho samce a jednu samici jsem si nechal do chovu. Nemohu říci, zda se to, že jejich matka měla červené oko nějak výrazně projevilo na bocích odchovaných samců, ale samec, kterého jsem si nechal je v tomto velice slušný. Protože jsem jí dal samce štěpitelného na černolící a mramorové, odchoval jsem 4 černolící mramorové samice a ty byly, co se týče černého zbarvení kvalitní. Samice padla, takže jsem toho moc nezjistil.

 

Červené oko u světlehřbeté mutace:

Doplnění 2017.  Našel jsem na internetu zmíňku o světlehřbeté červenooké mutaci. Byla poprvé odchována v Německu. Jedná se o klasické světlehřbeté šedé ptáky s červeným okem, které je patrné po vylíhnutí. V dospělosti již červená barva oka není patrná. Není jasné, jestli se jedná o mutaci, spíše se chovatelé domnívají, že červené oko se občas u světlehřbetých ptáků objeví jako pozůstatek při křížení s mramorovými červenookými ptáky. Mají to zřejmě na svědomí alely, které jsou pro obě mutace shodné. Tak zvané multialely. To si myslím je i případ mojí samice. Nešlo o nic více než o červené oko po mramorových červenookých předcích.

 

 Doplnění a vysvětlení 2017:

 Černolící ptáci černé boky nebo oranžové boky?

 

 Dělal jsem si poctivě poznámky a začal vyvozovat domněnku, jak by to mohlo fungovat. Jsem rád, že jsem se až tak moc nemýlil v tom, že to má svá pravidla a není to jen o náhodě, kterou nejsme schopni ovlivnit. Již jsem byl dost blízko k rozluštění, ale pořád mi chybělo to jakou roli v tom hrají samice, které boky nemají a tak to není jednoduché jako u samců. Nenapadlo mě si i u samic psát jaké boky měl její otec. To jsem zpočátku sledoval jen u samců. Což byla chyba. U samic jsem sledoval pouze jak hodně mají samčí znaky a jestli byli v předcích šedí ptáci. 

Náhodou jsem na internetu našel pomoc k vysvětlení tohoto problému, kde jsem našel i to co mi k závěru chybělo. Nevěděl jsem, že u původní černolící mutace měli samci pouze oranžové boky a až později se začaly objevovat černolící samci s černými boky. 

 

Zde je tedy záhada boků vysvětlena:

 

Původní verze černolících ptáků, oproti přírodně zbarveným, způsobovala plné, intensivní černé líce jak u samců, tak i u samic. Boky samců, ale byly oranžové. Na konci 80 let minulého století se objevují opět v Německu černolící samci s černými boky. Dokonce se tehdy přemýšlelo, jestli nejde o dvě různé mutace. Ale zůstalo se jen u jedné. Máme, ale dva druhy (verze) černolících samců. Jedni s černými boky a druzí s oranžovými boky. Z nich nám pak vzniká "mezi barva" samci, kteří mají boky černo - hnědé, nebo jen hnědé. Tento rozdíl ve fenotypu je vidět pouze u samců. Samice to, ale samozřejmě ovlivňují také a to je to co mi zbývalo odhalit. A sice to, že aby měli mladí samci černé boky jako jejich otec, musí jejich matka pocházet také po otci s černými boky. To samé platí opačně pro hnědé zbarvení boků u samců. 

Standard byl vytvořen pro samce s černými boky, protože samice fenotypově nerozeznáme. Proto postupně ubývalo samců s oranžovými - hnědými boky, ale nevymizeli úplně a tu a tam nás takto pozlobí. Nyní už je jasné jak se jich v chovu snažit zbavit, které ptáky a hlavně samice si nechat, aby jsme si hnědé boky nerozmnožovali ve svém chovu.

Protože tyto dvě verze černolících ptáků jsou mezi s sebou "mísitelné" nebyly z nich udělané dvě samostatné mutace.

Spojením samce s černými boky se samicí, která pochází po samci s oranžovými boky odchováme samce s černohnědými (hnědými) boky. Viz obrázek

 

Takového to samce můžeme označit jako "mezi barvu" a také je 100%  jisté, že samice z takovéhoto spojení budou dále nést dva faktory. Jeden pro černé boky a druhý pro oranžové boky. Stejně jako samec. To je, to co mi unikalo. U samců jsem již znal odpověď, jak je to s barvou boků, ale samice mi do toho nepasovaly. Po přečtení toho, že jsou dvě verze černolících ptáků mi začalo svítat o co se zde jedná. Proto jsem začal dopisovat barvu boků u samic, jaké boky měl její otec. A bylo to jasné.

 

 

Ze spojení: černolící samec s černo - hnědými boky a černolící samice po otci s černo-hnědými boky odchovám mladé samce opět s černo-hnědými boky, také černolící samce s oranžovými boky a černolící samce s černými boky. Ovšem v malém počtu. A samice ponesou stejné geny. Viz obrázek.

Pochybnosti stále zůstávají, zda se jedná o pouhý faktor, nebo dvě alelické verze genu pro černolící mutaci. Zřejmé je, že ani jedna z těchto dvou alel nepřevládá nad druhou. Žádná není vůči druhé dominantní a tedy ani recesivní a tak zde dochází k co-dominaci. Což nám potvrzují samci, kteří mají boky zbarveny černo - hnědě (hnědě). 

 

Pokud budeme z tohoto vycházet můžeme si rozdělit černolící ptáky takto:

 

1 typ - černolící samec s černými boky a černolící samice po otci s černými boky ččb

 

2 typ - černolící samec s oranžovými boky a černolící samice po otci s oranžovými boky čob

 

3 typ - černolící samec s černo-hnědými boky a černolící samice po otci s černo-hnědými boky ččob

 

 

Pak bude jejich křížení dávat teoreticky takovéto výsledky: 

 

1.0 ččb   X  0.1  ččb = 50% ččb samců a 50% ččb samic

1.0 ččb   X  0.1  čob = 50% ččob samců a 50% ččob samic

1.0 ččob X  0.1  ččb = 25% ččb samců, 25% ččob samců, 25% ččb samic a 25% ččob samic

1.0 ččob X  0.1  čob = 25% čob samců, 25% ččob samců,25% čob samic a 25% ččob samic

1.0 ččob X  0.1 ččob = 12,5% ččb samců, 25% ččob samců, 12,5% čob samců, 12,5% ččb samic, 25% ččob samic a 12,5% čob samic

 

Protože samice vykazují pouze jeden fenotyp, musí si chovatel při jejich nákupu zjistit, jakou barvu boků měl její otec. Pokud toto přesně neví, je lepší koupit si samce s černými boky a samici si odchovat sám. Jinak si můžeme s novou krví zanést do již "vyčištěného" chovu opět vlohy pro oranžové boky a samci budou mít zase hnědé nebo černo - hnědé boky.

 

Psal jsem, že i samčí znaky u samic s tímto souvisí. Dle mých poznámek ano. A sice takto:

Samice se silnými samčími znaky ve více než 90 % pocházely po otci s černými boky. (To, že takovéto samice jsou do chovu pro vylepšení barvy boků u samců se vědělo, ale nevědělo se proč. Protože pocházejí po otci s černými boky, proto jsou na černé boky štěpitelné). U zbývajících 6 % samic se samčí znaky objevily další rok. A u zbývajících 4 % se objevily za dva roky. Takže cca ze 100 samic po otci s černými boky měli do tří let všechny samčí znaky.

Samice po otci s černo – hnědými boky (samec, který předává na své potomstvo obě verze genu. Jeden pro černé boky a druhý pro oranžové boky). Měli také velice častý výskyt samčích znaků. Okolo 70 %, ale samčí znaky se na prsou objevovali jen výjmečně. Měli sice samčí znaky na bocích a ne tak hodně, jako předchozí typ.

 A nakonec samice po samci, který měl oranžové boky, byly v 98 % naprosto bez samčích znaků. A to i po několika letech. Sice se mi v chovu vyskytlo jen pár samců s oranžovými boky, protože jsem se jich většinou kvůli předpokládanému zhoršení barvy boků hned zbavil, ale domnívám se, že i větší počet odchovaných samic po takovém otci by to potvrdil.

Na samci vidíme jakou má barvu boků, ale samice mají pouze jeden fenotyp a proto je pro chovatele velmi důležité vědět jakou barvu boků měl její otec. Jinak si opět do chovu zatáhneme oranžovou verzi genu a budeme se zase trápit s černo – hnědými boky u samců. Ale již budeme vědět proč se tak stalo. A také budeme vědět, který pták to zavinil a toho se zbavíme.

Závěr:

Jsem rád, že jsem se od začátku i přes různá ujištění od některých chovatelů, že to nelze ovlivnit - pouze selekcí, nemýlil a bylo mi jasné, že to musí mýt svá pravidla. Proplétáním se poznámkami po pět generací samců a samic jsem došel ke stejnému názoru, jaký jsem objevil na internetu. Mýlil jsem se pouze v tom, že jsem se domníval, že se to nedědí recesivně. Ale jde zde o recesivní dědičnost, u které navíc dochází k co-dominaci. Také jsem se nemýlil v domněnce, že by se mohlo jednat o něco podobného jako funguje u mramorové mutace, kde vedle dědičnosti mutace jako takové sledujeme ještě dědičnost barvy očí. Musíme počítat i s tím, že pokud rodiče mají dohromady třeba jen jednu vlohu pro oranžové bokytak polovina potomků ji v sobě opět ponese a mi nevíme, kteří to jsou. Proto i když se budeme snažit o chov pouze ptáků, kteří pochází po samcích s černými boky se nám občas objeví samec s černo - hnědými boky. A mi musíme počítat s tím, že tuto vlohu nesou i některé jeho sestry, které to jsou opět nevíme.

 

U černolící mutace s recesivní dědičností musíme sledovat i barvu boků u samců a genotyp samic což se dědí také recesivně a dochází k co-dominaci.

Protože barvu boků nám určují dvě verze genu od samce a dvě verze genu od samice (tyto geny se dědí recesivně) a díky jejich možnosti co-dominace stačí jen jeden gen ze čtyřech možných, aby měli samci hnědé, nebo hnědě - černé boky, nezbavíme se tohoto problému navždy. Ale správným výběrem ptáků ho můžeme eliminovat na minimum. Ovšem každý koupený černolící pták nám může opět nadělat paseku, pokud nevíme od jakých rodičů byl odchován. I pokud víme, že oba rodiče pocházeli po černo bokém samci, může být potomek na oranžové boky štěpitelný po jednom z rodičů. Pokud by se tyto geny dědily dle pohlaví, jako třeba červené oči u mramorových ptáků, dalo by se to z chovu výběrem dalších ptáků na chov odstranit nadobro, ale u recesivně založené dědičnosti je to prakticky nemožné, protože i po jednom genu ze čtyřech, které jedince od rodičů určují, může teoretická polovina potomků opět tento gen zdědit.

 

 

 

      autor: Otakar Buldra©

 

 

 

Zpět

Kontakt

Otakar Buldra
Bohumileč 41
533 04 Sezemice
okr.Pardubice
Česká republika

+420 604 367 752

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode