Variabilní expresivita pastelových zebřiček

13.09.2014 17:27

 

V předchozích článcích o pastelové mutaci a jejich kombinacích s ostatními mutacemi se již zabývám skutečnostmi, které s sebou nese pastelová mutace. Zde si je ukážeme všechny společně v jednom příspěvku.

 

Variabilní expresivita= (variabilní stupeň manifestace znaku)

Znamená to, že se mutací pozměněná alela nemusí vždy stejně silně projevit. Což pomáhá k vytváření odlišně zbarvených pastelových zebřiček. Toto platí u všech mutací zebřiček s dominantní dědičností a u každé z nich to má vliv na její fenotypový projev. U vousaté mutace je toto patrné v rozsahu a sytosti černého zbarvení spodních partií těla u samců. u vousatých samic to má vliv na projev vousaté mutace jako takové, proto některou vousatou samici identifikujeme okamžitě a u jiné si nejsme jistí, zda je vousatá. U chocholaté mutace se toto ukazuje ve kvalitě a tvaru chocholky.

Dvě odlišné verze pastelových genů- alelické verze genů=

V roce1935 se v Australském chovu objevili první pasteloví ptáci. Zjistilo se, že dědičnost nové mutace je dominantní. V roce 1939 byla tato nová mutace dovezena do Belgie. Na počátku padesátých let minulého století se v Austrálii objevila další- světlejší verze pastelové mutace, opět s dominantní dědičností. Tato druhá verze pastelové mutace byla v roce 1954 dovezena do Evropy. Zřejmě se jedná o alelickou verzi genu pro dominantní pastelovou mutaci. A to je důvod výskytu dvou typů odlišně zbarvených pastelových ptáků s dominantní dědičností. Oba typy mají neúplně dominantní dědičnost. První typ se z počátku nazýval (z anglického překladu) "zředěná modrá" a druhý světlejší typ "stříbrná". Protože se v 60 letech minulého století v Evropě objevila pastelová mutace s dědičností recesivní a bylo nutné tyto různé mutace názvem rozlišit, začal se používat pro oba typy mutace s dědičností dominantní název "dominantní stříbrná"(dominant silver). V 80 letech minulého století se z důvodu nerozlišování těchto dvou typů dominantní pastelové mutace na soutěžích a z důvodu existence nové- pastelové mutace, tentokrát je její dědičnost recesivní, rozhodlo pro sloučení obou typů pastelové dominantní mutace do jedné třídy Dominant Pastel (Dominant Silver). (Vzhledem k tomu, že v Austrálii neexistuje pastelová mutace s recesivní dědičností, mají tam pořád dvě různé dominantní pastelové mutace. Oba typy rozdělují do samostatných tříd na soutěžích).       

 Mladí samci pastelové světlehřbeté šedé mutace. První mládě zleva mramorový šedý (červenooký).

 Ti samí mladí samci, mramorový šedý (červenooký) uprostřed.

 Vpravo pastelový mramorový šedý - 3 kusy, vlevo mramorový šedý - 2 kusy. Jasný rozdíl v sytosti černého pásku na hrudi a zesvětlení všech ostatních barev. Rozdíl ve zbarvení lícní skvrny u pastelových mramorových ptáků.

 Dva samci pastelové mramorové šedé mutace. Samec dole má vidět lehce oranžovou lícní skvrnu. Vrchní samec líce perfektní, ale ocas světlý oproti slzní čárce. 

   Samec pastelový mramorový šedý, líce perfektní, ale ocas světlý oproti slzní čárce. Domnívám se, že svůj podíl na tom má i to, že je černooký.

 Z fotografií je patrné různé zbarvení pastelových ptáků v různých kombinacích. Kvalita a intenzita barev je dána u všech mutací a proto se chovatel snaží dosáhnout co nejlepší barvy a kresby. To je jasné, ale u pastelové mutace nám k tomu přibyly ještě další okolnosti, které mají vliv na jejich zbarvení (neúplná penetrance genu).

 Hlavní problém je ale ten, že nikdo vlastně neví který pastel je ten správný a kterým směrem se ubírat při jeho šlechtění.

2018 - U nás sice není aktualizovaný standard, ale pokuď se těmito kombinacemi někdo chce zabývat má možnost si vše najít. Doporučuji holandský standard.

 

Několik fotografií pastelových zebřiček, na kterých je vidět různobarevnost jak celkového zbarvení, tak i samotné kresby ptáků:    
 

    Samci:    

   

   1.0 pastelová šedá           

   1.0 pastelová šedá 

   1.0 pastelová světlehřbetá šedá 

   1.0 pastelová světlehřbetá šedá 

   1.0 pastelová světlehřbetá šedá 

   1.0 pastelová světlehřbetá šedá 

   1.0 pastelová světlehřbetá šedá 

   1.0 pastelová světlehřbetá šedá 

   1.0 pastelová mramorová šedá- černooká                       

   1.0 pastelová mramorová šedá- černooká    

   1.0 pastelová černolící světlehřbetá šedá 

   1.0 pastelová černolící mramorová šedá- černooká

  1.0 pastelová černolící mramorová šedá- červenooká

 

 

      SAMICE      

 

  0.1 pastelová mramorová šedá- červenooká   

  0.1 pastelová mramorová šedá- černooká        

  0.1 pastelová mramorová šedá- černooká     

  0.1 pastelová černolící mramorová šedá- černooká 

   0.1 pastelová světlehřbetá šedá

     0.1 pastelová světlehřbetá šedá

 

   0.1 pastelová světlehřbetá šedá

    0.1 pastelová světlehřbetá šedá 

   0.1 pastelová světlehřbetá hnědá 

   0.1 pastelová černolící světlehřbetá šedá   

U žádné mutace zebřičky pestré, která má dědičnost neúplně dominantní nelze odchovat 2f jedince. všechny existující pastelové zebřičky s dominantní dědičností jsou 1f. Takže je naprosto mylné domnívat se, že světlejší pastelový pták je 2f a tmavší 1f. I přesto, že 2f jedinci u těchto mutací hynou již ve vajíčku jako embrio se někdy uvádí, že je výhodné pářit oba rodiče v této mutaci. Například u vousaté mutace se i přes to, že se nám několik vajíček nevylíhne doporučuje páření dvou vousatých ptáků. Údajně to napomáhá většímu rozšíření černého zbarvení na spodní části těla vousatých samců. Má to ovšem i druhý, nežádoucí efekt. A to, že toto "posilování černé barvy" má za následek celkové tmavnutí a tím i ztrátu kresby na prsou samců. Na místo zebrování se objevuje jednolité černé zbarvení od spodku zobáku až směrem k ocasu. to je již s rozporem oproti standartním požadavkům na tuto mutaci. A také což je velice nebezpečné, se pářením dvou vousatých ptáků ukazují defekty v křídlech. Pozor na to!

U pastelové mutace se páření dvou mutačních ptáků nedoporučuje, protože nebylo prokázáno, že by to nějak vylepšovalo jejich zbarvení. Žádné jiné zdravotní potíže nejsou prokázány. Jen to, že 2f mladí uhynou.

 

     autor: Otakar Buldra©

 

Zpět

Kontakt

Otakar Buldra
Bohumileč 41
533 04 Sezemice
okr.Pardubice
Česká republika

+420 604 367 752

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode