Pastelová černolící mramorová šedá kombinace zebřičky pestré

10.04.2015 15:38

   

První odchov v ČR? Rok 2016 kombinace pastelová černolící mramorová šedá. 

 
   Anglický název: Dominant silver Chestnut Flanked White 
 
Blackcheeck Grey (DS CFW BC)
    
    Německý název: Dom. Pastell Schwarzwange Maske Grau
    Holandský název: Pastel Zwartwang Masker Grijs
    Výstavní skupina: 3 (7)- Výstavní třída: č. 33 (100)- samec 
    Výstavní skupina: 4 -(8) Výstavní třída: č. 51 (116)- samice 
 
    Dědičnost: neúplně dominantní- pastelová,
vázaná na pohlaví- mramorová a recesivní - černolící
 
I zde musíme rozlišovat barvu očí. Černooká (DS CFW BC)
                                                    Červenooká (DS CCFW BC)
 
 1.0 pastelová černolící mramorová šedá- červenooká
 
 0.1 pastelová černolící mramorová šedá- červenooká 
 
Účinky mutací: spojují se zde dohromady charakteristiky těchto mutací. 
 
Standardní požadavky: Pokud je pastel v kombinaci s černou barvou, která zobrazuje plné černé barvy a kresbu. Pak se zdá, že tyto barevně černé pole a černá kresba nemůže být zesvětlená. Zůstává téměř beze změny. Černá barva a kresba může být pastelem zředěna maximálně o 20 %. Černá kresba musí být co nejčernější, jak jen to lze dosáhnout. Upřednostněn musí být pták, který má veškerou černou barvu na těle v jednotném odstínu. U samic jsou lícní skvrny výrazným rysem, proto musejí být plné, veliké a ostře ohraničené. Také musí dostat přednost pták s co nejjednotnějším barevným tónem zadní části těla. Nesmí být vidět žádný barevný přechod mezi hlavou a zády. Černá kresba musí být co nejčernější, jak jen to lze dosáhnout. Prakticky by neměl být vidět rozdíl v černé kresbě mezi mramorovou černolící a pastelovou mramorovou černolící. Tenhle požadavek je v současné době sotva dosažitelný. Zatím je pastelová mramorová černolící samice jasně rozeznatelná od normální mramorové černolící samice. Hlavně kresba ocasu se nedaří odchovat tmavá, ideálně černá. To samé platí o černé kresbě pastelových mramorových černolících samců. Měla by zde platit určitá schovívavost od posuzovatelů. Vrchní barva těla a boky u samic musí mít pořád viditelný krémový nádech. Čistě bílá barva je chyba barvy a musí být potrestána srážkou bodů. Čistě bílá je spodní strana těla. U samic nesmí být na hrudi žádná tmavá pírka.
 
Úskalí v chovu: Toto spojení není jednoduché vůbec odchovat. Když už se to podaří je rozmnožení za pomocí klasické černolící mramorové šedé kombinace poměrně jednoduché. Pouze ale v množství. Ne v kvalitě. Ta se musí dosáhnout přidáváním štěpitelných ptáků. Tak se opět vracíte zpět, ale ne na jeden rok. Proto tohle nebude nikdy běžně chovaná kombinace. Největší problém je a vždy bude dostat do ptáků černou kresbu.
 
2016
Tato kombinace je složena ze tří základních mutací. Pokud chceme tuto kombinaci odchovat v červenooké variantě, je to stejné jako bychom přidali další mutaci a dosažení cíle trvá o rok déle. Hlavně dosažení odchovu samce ve výsledné kombinaci nám bude trvat ještě další rok. Čím více základních mutací "spojujeme" v kombinaci, tím déle nám to bude trvat. Musíme se snažit správným skládáním rodičovských párů o odchov geneticky jasných mláďat. Pokud odchováme mláďata, která mohou být a také nemusí být štěpitelná na mutace které potřebujeme spojit, o rok si cestu k cíli prodlužujeme, protože musíme provést kontrolní hnízdění, abychom věděli, jestli je sledovaný pták štěpitelný nato co potřebujeme. Jak bude vypadat pastelová černolící mramorová šedá kombinace jsem předpokládal. S vědomím toho, že pastelový mramorový pták je v podstatě skoro bílý, jsem předpokládal, že známou kombinaci černolící mramorovou s přidáním pastelové mutace trochu více vybělím a výsledek bude skoro čistě bílá zebřička s černými lícemi a černou zbývající kresbou, jak u samců, tak i u samic. Nečekal jsem tak sytě černou barvu jako mají černolící mramoroví ptáci, ale v trochu tmavou jsem doufal. Musím, ale po pravdě říci, že dosavadní výsledek není tak dobrý, jak jsem si myslel, že bude. Mramorová černolící kombinace, u které je kontrast černé barvy na skoro bílém (krémovém) ostatním zbarvení těla velice atraktivní se přidáním pastelové mutace sice "vybělila" krémová barva, ale také se značně zesvětlila černá barva. Černá barva se špatně prosazuje a je málo výrazná. Zřejmě je to dáno tím, že jak pastelová, tak i mramorová mutace zesvětluje a proti tomu stojí opak - černá barva. Ale není třeba hned všeho nechat. Když si vzpomenu na začátky šlechtění černolících mramorových zebřiček, tak byl také veliký problém s lícní skvrnou. Byla většinou jen jako by naznačená a když už byla velikostí dobrá, tak zase byla spíše šedá, než černá. 
 
 1.0 pastelová černolící mramorová šedá- černooká
 
 0.1 pastelová černolící mramorová šedá - černooká 
 
2015 - Odchoval jsem zatím jednu samici pastelovou černolící mramorovou a to zatím jen černookou, takže hodnotit barvu pruhování na ocase je zatím zbytečné. I když i u červenooké varianty očekávám se sytostí černého zbarvení problémy menší. Díky tomu, že mramorová mutace má dědičnost vázanou na pohlaví je vždy nejprve odchována samice. Samec je v této fázi chovu maximálně štěpitelný. Samec trvá ještě o jeden rok déle. Pokud tato samice vydrží a příští rok odchová tak s černolícím mramorovým (červenookým) samcem by mohli mít v hnízdě již červenooké samice této kombinace a samce černooké, štěpitelné na červenooké v této tři kombinaci. Hlavně jde o to, aby byla mláďata pastelová.
 
2015 doplnění:
 U jiného páru se mi povedlo odchovat samici pastelovou mramorovou- červenookou, která je štěpitelná na černolící. To bude ta snadnější cesta k červenookému samci v této kombinaci. Takže další rok mohu doufat v odchov ptáků v kombinaci pastelová černolící mramorová- červenooká.
 
  0.1 pastelová mramorová šedá- červenooká štěpitelná na černolící. Další krok k odchovu tří kombinace.
 
Teprve u červenookých ptáků se dá dělat hlubší závěr ohledně sytosti černého zbarvení a krémového zbarvení vrchní části. Ale jen velice těžko z hlediska velmi omezeného počtu odchovaných ptáků. Nikdy tato kombinace nebude rozšířena a běžně chována. Není to jednoduché, proto to bude vzácné, spíše tato kombinace zanikne. Tu a tam se náhodně (díky štěpitelnosti ptáků na mutace) vyskytne. Jen ten, kdo se o ní bude snažit a bude ji schopen rozeznat a pojmenovat, ji může dál chovat a množit.
 
 
2016 - odchov první pastelové černolící mramorové šedé- červenooké samice.
 
 Je těžké udržet cokoliv, o co se snaží jen jeden chovatel. Není kde brát nepříbuzné ptáky. Nicméně jsem chtěl kombinaci těchto mutací vidět. Tak se budu snažit odchovat i samce v červenooké variantě a splnit si tak své přání. Potom od tohoto směru asi ustoupím a budu se dále věnovat "čisté" černolící mramorové kombinaci, která se pomalu začíná stávat rozšířenější. Již se občas dá sehnat nová krev a poměrně kvalitní ptáci do chovu. Nebo alespoň kvalitní primární mutace a novou krev si udělám sám.
 
Doplnění 2017: Tato opět první a jediná samice kombinace pastelová černolící mramorová šedá- červenooká byla zase cíleně pářena se samcem černolícím mramorovým šedým - červenookým. Tam bychom měli odchovávat již obě pohlaví jak černolících mramorových šedých - červenookých, tak už i pastelových černolících mramorových šedých- červenookých. Pár odchoval v prvním hnízdě jen jedno mládě, protože samice nechtěla do budky a tak až po vyvěšení budky dovnitř klece zasedli a odchovali jedno červenooké mládě. Když jsem ho kroužkoval, viděl jsem, že se bude jednat o pastela. Teď již přepeřuje a jsou mu vidět boky, takže to bude první pastelový černolící mramorový šedý- červenooký samec. Můj cíl je splněn. Trvalo mi to 5 let (od prvního páření černolících mramorových s pastelovými ptáky). To je ta nejkratší možná doba toho to dosáhnout, pokud začínáme s primárními mutacemi a ty si postupně štěpíme tak, jak potřebujeme. Také jsem toho dosáhl v této nejkratší možné době proto, že se mi každý rok povedlo odchovat to mládě, které bylo potřeba do dalšího křížení.
 
  1.0 pastelový černolící mramorový šedý- červenooký - 2017. Odchovaný rok po samici. Za pět let cíleného párování se podařilo tuto tří kombinaci mutací odchovat. To, že je samec červenooký je stejné, jako byste přidávali čtvrtou mutaci do křížení. Samec získal 2017 v Dašicích pohár za vítězství ve skupině a také pohár Starosty za novou a málo chovanou mutaci. To po pěti letech snažení potěší.
 
 Myslím si, že klasická černolící mramorová kombinace u zebřiček je pěkná a nedá se současnými, známými mutacemi u zebřiček, ničím vylepšit. Možná vousatou mutací ?? Jak pak asi bude vypadat černolící mramorová vousatá zebřička?? Vím, že to nebude dokonalé z pohledu zbarvení, kde se budou prosazovat dvě úplně odlišné barvy. Ale chci takové zebřičky vidět.
 Jsem " barvičkář "  tak mě toto baví a hlavně zajímá. I když dopředu je mi jasné, že tito ptáci zase zmizí. 
Možná bude mít o tuto kombinaci někdo také zájem, proto přidám několik vzorců křížení. 
 
 
Základní vzorce, bez určení barvy očí u mramorových ptáků. 
 
 
P         1.0 černolící mramorový               X              0.1 pastelová mramorová
 
F1        1.0 pastelový mramorový / černolící               
            1.0 mramorový / černolící
            0.1 pastelová mramorová / černolící
            0.1 mramorová / černolící
 
  1.0 pastelový mramorový šedý- černooký štěpitelný na černolící. Takto musíme ptáky naštěpit, abychom dosáhli požadované kombinace.
 
 
 P         1.0 černolící mramorový              X                 0.1 pastelová mramorová / černolící
 
 F1        1.0 pastelový černolící mramorový
             1.0 pastelový mramorový / černolící
             1.0 černolící mramorový
             1.0 mramorový / černolící
              0.1 pastelová černolící mramorová
              0.1 pastelová mramorová / černolící
              0.1 černolící mramorová
              0.1 mramorová / černolící
 
 
 P          1.0 pastelový mramorový / černolící       X                  0.1 černolící mramorová
 
 F1         1.0 pastelový černolící mramorový 
              1.0 pastelový mramorový / černolící
              1.0 černolící mramorový
              1.0 mramorový / černolící
              0.1 pastelová černolící mramorová 
              0.1 pastelová mramorová / černolící
              0.1 černolící mramorová
              0.1 mramorová / černolící
 
  0.1 pastelová černolící mramorová šedá- černooká 
 
Leden 2017 - Ještě jsem si svůj cíl, vidět kombinaci pastelové, černolící a mramorové tak úplně nesplnil a už mám nový cíl přidat k tomu mutaci vousatou. Když to bude dobře pokračovat, doplním zde nové poznatky a fotografie a možná vznikne i nový článek o nové kombinaci zebřičky pestré. To je to, co mě s ptáky baví- mutace a hraní si s nimi. Psáno v roce 2016.
 
Duben 2017 - Nyní v roce 2017 jsem si tento cíl splnil. Je čas stanovit si nové cíle.
 
    
 
  autor: Otakar Buldra©
 
 
 
 
 
 

Zpět

Kontakt

Otakar Buldra
Bohumileč 41
533 04 Sezemice
okr.Pardubice
Česká republika

+420 604 367 752

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode