Pastelová hnědá kombinace zebřičky pestré

08.01.2018 12:56

 

    Anglický název: Pastel Braun
   nebo starý název: Dominant Silver Braun
    
    Výstavní skupina: 7 - Výstavní třída: č. 100 - samec 
 

    Výstavní skupina: 8 - Výstavní třída: č. 116 - samice 

 
 1.1 Pastelová hnědá 
 
Kombinace pastelové a hnědé mutace má opět díky pastelové mutaci za následek daleko světlejší jedince. Dříve se kombinace pastelové a hnědé mutace nazývala "smetanová".
 
To, že pastelové geny mají dvě alelické verze a působí zde variabilní expresivita se dočtete zde: zebricka-pestra-otakar-buldra.webnode.cz/news/dominantni-pastelova-mutace-u-zebricek-pestrych/
 
 V tomto příspěvku o dominantní pastelové mutaci se budeme zajímat o křížení pastelové mutace s dědičností neúplně dominantní s mutací, která má dědičnost vázanou na pohlaví. U zebřiček pestrých existují tři mutace, které mají dědičnost vázanou na pohlaví. Do vzorců křížení si můžeme dosadit světlehřbetounebo hnědou nebo mramorovou.
 
                                            

Vzorce křížení:                                

 
 P                 1.0 pastelový šedý                          X                0.1 světlehřbetá šedá
 
 F1               1.0 pastelový šedý/světlehřbeté                          0.1 pastelová šedá
                    1.0 šedý/světlehřbeté                                          0.1 šedá
 
 P              1.0 světlehřbetý šedý                         X               0.1 pastelová šedá
 
 F1      1.0 pastelový šedý /světlehřbeté               0.1 pastelová světlehřbetá šedá
           1.0 šedý / světlehřbeté                              0.1 světlehřbetá šedá
 
 P           1.0 pastelový šedý /světlehřbeté          X              0.1 pastelová šedá
 
 F1      1.0 pastelový šedý/světlehřbeté              0.1 pastelová světlehřbetá šedá
           1.0 pastelový šedý                                   0.1 pastelová šedá
            1.0 šedý/světlehřbeté                              0.1 světlehřbetá šedá
            1.0 šedý                                                   0.1 šedá
 
 P         1.0 pastelový šedý /světlehřbeté            X             0.1 světlehřbetá šedá
 
 F1   1.0 pastelový světlehřbetý šedý                0.1 pastelová světlehřbetá šedá
         1.0 pastelový šedý/světlehřbeté               0.1 pastelová šedá
         1.0 světlehřbetý šedý                                0.1 světlehřbetá šedá
          1.0 šedý/světlehřbeté                               0.1 šedá
 
 P         1.0 pastelový šedý /světlehřbeté       X     0.1 pastelová světlehřbetá šedá
 
 F1   1.0 pastelový světlehřbetý šedý                 0.1 pastelová světlehřbetá šedá
         1.0 pastelový šedý/světlehřbeté                0.1 pastelová šedá
         1.0 světlehřbetý šedý                                 0.1 světlehřbetá šedá
         1.0 šedý/světlehřbeté                                 0.1 šedá
 
 1.0 Pastelová hnědá 
 
 
 P         1.0 pastelový šedý / světlehřbeté            X           0.1 šedá
 
 F1   1.0 pastelový šedý/světlehřbeté                     0.1 pastelová světlehřbetá šedá
         1.0 pastelový šedý                                         0.1 pastelová
         1.0 šedý/světlehřbeté                                     0.1 světlehřbetá šedá
          1.0 šedý                                                          0.1 šedá
 
 
0.1 Pastelová hnědá 
 
 
 P         1.0 pastelový světlehřbetý šedý            X        0.1 pastelová šedá
 
 F1    1.0 pastelový šedý/světlehřbeté                         0.1 pastelová světlehřbetá šedá
         1.0 šedý/světlehřbeté                                          0.1 světlehřbetá šedá
 
 P         1.0 pastelový světlehřbetý šedý       X       0.1 světlehřbetá šedá
 
 
 F1      1.0 pastelový světlehřbetý šedý                    0.1 pastelová světlehřbetá šedá
           1.0 světlehřbetý šedý                                     0.1 světlehřbetá šedá
 
 
 
  1.1 Pastelová hnědá 
 
 
 P              1.0 pastelový světlehřbetý šedý               X          0.1 šedá
 
 F1      1.0 pastelový šedý/světlehřbeté                     0.1 pastelová světlehřbetá šedá
            1.0 šedý/světlehřbeté                                    0.1 světlehřbetá šedá
 
 P   1.0 pastelový světlehřbetý šedý           X      0.1 pastelová světlehřbetá šedá
 
 F1    1.0 pastelový světlehřbetý šedý                      0.1 pastelová světlehřbetá šedá
          1.0 světlehřbetý šedý                                      0.1 světlehřbetá šedá
 
 
 Takto se budou spolu chovat tyto dva typy dědičnosti. Všimneme si posledního vzorce. Při křížění dvou pastelových světlehřbetých ptáků není 100% odchovu pastelových světlehřbetých. Je to dáno typem dědičnosti, která není dominantní, ale neúplně dominantní. Název neúplně dominantní je dán vlivem neúplné penetrance genu (vysvětleno v předchozích článcích). Proto nejsou všechna mláďata po pastelových rodičích pastelová. Dále zde působí variabilní expresivita. A proto i když k odchovu všech mutací zebřiček s dominantní dědičností nám stačí jen jeden mutační rodič, nejsou tyto mutace moc rozšířené.
 
 
  autor: Otakar Buldra©

Zpět

Kontakt

Otakar Buldra
Bohumileč 41
533 04 Sezemice
okr.Pardubice
Česká republika

+420 604 367 752

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode