Světlehřbetá šedá a mramorová šedá mutace zebřičky pestré

03.07.2015 18:33

 

Světlehřbetá šedá mutace

 
     Anglický název: Lightback Grey  (LB)
 
     Německý název: Hellrucken Grau
 

     Holandský název: Bleekrung Grijs

    
    Výstavní skupina: - Výstavní třída: č. 3 - samec 
 

    Výstavní skupina: 2 - Výstavní třída: č. 13 - samice 

    Dědičnost: vázaná na pohlaví- multi alely

= geny světlehřbeté mutace jsou dominantní nad geny mramorové mutace

 1.0 světlehřbetá šedá
 0.1 světlehřbetá šedá
 
První výskyt: poprvé se objevila v Německu v roce 1954, zanikla o opětovně byla odchována a rozmnožena v Belgii v 60 letech minulého století. Gen pro tuto mutaci je alelická verze genu mramorové mutace. Proto toho mají tyto dnes již samostatné mutace tolik společného, proto mramorová mutace způsobuje fenotypové změny na světlehřbetých samcích. Na samicích ne, protože se jedná o dědičnost vázanou na pohlaví. Jde o tzv. vícenásobné (multi) alely. Obě tyto mutace mají dědičnost vázanou na pohlaví.
 
Účinky mutace: Tato mutace má za následek zesvětlení barev.
 
Standardní požadavky: Jasné barevné oddělení hlavy od zbytku vrchní části těla. Zesvětlení barvy zad a křídel nesmí být příliš veliké. Barva musí zůstat pořád šedá. U samic je barva zad a křídel obecně tmavší a oddělení hlavy od zad není tak barevně ostré jako u samců. Hlava a krk musí být perleťově šedá. Samci s příliš světlými boky a lícními skvrnami musí být bodově potrestáni. Někdy mají lícní skvrny lehce šedý nádech, to je chyba a měli by být sraženy body za kresbu. 
 
Úskalí v chovu: Je těžké dosáhnout samce s co nejtmavšími boky a lícními skvrnami. U samic je problém s přechodem barvy hlava-záda. Samice dost často mají naznačenou náprsenku. Světlehřbetí ptáci mají bílé zrcátko často moc vysoké, jde až nad oko, často také mají pod zobákem bílé místo. Vše je to chyba kresby.

Celý tento příspěvek pojednává o světlehřbeté a mramorové mutaci v šedé řadě         

 
Protože geny pro obě tyto mutace se nachází na stejném místě, nemohou tyto dvě mutace spolu vytvořit kombinaci.

 

Standard pro světlehřbetou šedou mutaci říká:

  1,0 0,1
Barva hlavy perlově šedá, vrchní část hlavy tm.šedá perlově šedá, vrchní část hlavy tm.šedá
Ozobní čárky černé černé
Slzné čárky černé černé
Lícní skvrny rezavě hnědé, možné tmavé chybí
Ostatní hlavové znaky (zrcátko) třírohý bílý znak třírohý bílý znak
Záda a křídla rovnoměrný světle perlově šedá od hlavy přesně ohraničená, záda světlejší než hlava rovnoměrný světle perlově šedá od hlavy přesně ohraničená, záda světlejší než hlava
Kostřec bílý bílý
Ocas tmavě šedý, pravidelné černé a bílé páskování tmavě šedý, pravidelné černé a bílé páskování
Hrdlo bílo/černé zebrování šedo/bílé
Hrudník černý pásek šedo/bílý
Břicho a sp. část bílé bílé
Boky rezavě-červené s kulatými bílými skvrnami sv. šedé, břicho zřetelně ohraničené
Oko tmavé nebo červeno-hnědé tmavé nebo červeno-hnědé
Zobák korálově červený zářivě červený
Nohy oranžovočervené oranžovočervené  

Světlehřbetá šedá mutace:

 Světlehřbetá mutace je velice rozšířena, ale ne vždy je její barva taková, jak má být. Jedná se o rozdílné zbarvení hlavy a zad. Už její název "světlehřbetá" vznikl od rozdílu světlejšího zbarvení hřbetu (zad) a křídel oproti ostatním stříbřitě šedým partiím těla. Toto právě nejlépe vidíme zezadu, kde musí být jasný přechod z tmavší šedé na hlavě, ke světlejší na zádech. 

 
 

  Samci:

 Máme tři typy světlehřbetých šedých samců. První typ je jasně barevně odlišný od zbývajících dvou typů. Mezi druhým a třetím typem není až tak veliký viditelný rozdíl ve zbarvení, ale chovatelsky obrovský.

 První typ

 Jedná se o čistokrevného (homozygotní sestava genů) světlehřbetého samce, který má v páru oba geny pro světlehřbetou mutaci. Celkové opeření zad a křídel se oproti šedým ptákům zředí na stříbřitě šedou, spodní část a břicho jsou bílé, líce a boky jsou rezavě červenohnědé. Ideální pták má zbarvením vypadat tak, jak je popsáno ve standardu.
 
 U tohoto typu nese vícenásobná alela oba geny pro světlehřbetou mutaci.
 
  1.0 světlehřbetý šedý- první typ. Čistokrevný- homozygotní samec světlehřbeté šedé mutace. Takto je popsán v standardu.
 
 1.1 světlehřbetá šedá (samec prvního typu)
 

 

     1.0 šedý                                                     1.0 světlehřbetý šedý

 Na těchto dvou fotografiích vidíme, jak je světlehřbetá mutace zesvětlena oproti základní šedé mutaci.

  Druhý typ

 Jedná se o světlehřbetého samce štěpitelného na mramorovou černookou (heterozygotní sestava genů), který má jeden gen pro světlehřbetou mutaci a druhý gen pro mramorovou- černookou mutaci. Tito samci jsou viditelně světlejší, něž samci předchozího typu. Celkové opeření zad a křídel je oproti předchozímu typu viditelně zesvětlené, ale pořád s jemným nádechem do šedé barvy, spodní část a břicho zůstávají bílé, líce a boky jsou již světlejší než u prvního typu.

 U tohoto typu nese vícenásobná alela jeden gen pro světlehřbetou mutaci a druhý gen pro mramorovou černookou mutaci.
 

   Barva lícní skvrny- viditelný rozdíl v sytosti barvy. Vpravo samec druhého typu. Vlevo samec třetího typu.

  Barva zad. Jasně vidíme rozdíl v odstínu barvy. Vpředu samec třetího typu. Vzadu samec druhého typu.

    Fotografie druhého a třetího typu světlehřbetých samců. Na obou dvou samcích je viditelné zesvětlení zad a křídel oproti prvnímu typu. Tmavší samec vzadu je druhého typu, takže heterozygot, který je štěpitelný na mramorové černooké. Je vidět, že i přes zesvětlená záda si stále zachovává odstín barvy do šedé. Líce i boky už jsou oproti prvnímu typu zesvětleny. Světlejší samec v předu je třetího typu, tedy heterozygot, který je štěpitelný na mramorové červenooké. Líce i boky jsou ještě více zesvětleny a záda jsou také světlejší, krémovější oproti druhému typu.

 

  Třetí typ

 Jedná se o světlehřbetého samce štěpitelného na mramorovou červenookou (heterozygotní sestava genů), který má jeden gen pro světlehřbetou mutaci a druhý gen pro mramorovou- červenookou mutaci. Tento samec je barevně podobný předchozímu typu, má ale krémovější barvu zad a křídel, spodní část a břicho zůstávají bílé, líce a boky jsou ještě více zesvětleny než u předchozího typu až k pomerančové barvě.
 
 U tohoto typu nese vícenásobná alela jeden gen pro světlehřbetou mutaci a druhý gen pro mramorovou červenookou mutaci.
 

   Samec světlehřbetý třetího typu. S poměrně slušně zbarvenými lícemi a boky. Díky tomu, že nám mramorová mutace takto ovlivňuje světlehřbetou je na těchto ptácích krásně vidět přechod barvy hlavy a zad.

 

 Do jaké míry je to pro světlehřbeté ptáky dobré těžko říct. Protože pták se má vyloučit z bodování, pokud je na něm viditelná štěpitelnost. A to na obou dvou typech světlehřbetých samců štěpitelných na mramorové vidět je. 
 To, že nám světlehřbeté ptáky takto ovlivňuje heterozygotní sestava genů je proto, že obě mutace se nacházejí na stejném chromozomu. A proto toho mají tyto dvě mutace tolik společného a jsou spolu "provázané". Dochází nám zde k něčemu podobnému, co se nazývá co-dominace, ale ne v pravém slova smyslu.
 

 Mezi druhým a třetím typem samců nemusí být rozdíl v barvě vždy tak lehce tozlišitelný jako v porovnání s prvním typem, ale zde je na chovateli, aby sledoval ve svém chovu barvu očí u mramorových ptáků. Potom jasně ví, o který typ světlehřbetého samce se jedná a podle toho s ním dále pokračuje v chovu. Pořád se jedná o jednu a tu samou mutaci- světlehřbetou. I když mezi těmito typy samců je jasně viditelný rozdíl ve zbarvení, na výstavách se to neřeší a všichni tito samci jsou vidět v jedné výstavní třídě- světlehřbetá šedá. Pokud, ale bude pták již velice světlé barvy, zřejmě ho posuzovatel vyloučí, pro nestandardní zbarvení neodpovídající dané mutaci. Myslím, že pokud se chovatel specializuje na světlehřbetou mutaci, toto si pohlídá a bude pracovat s většinovým poměrem čistokrevných ptáků ve svém chovu. Já mám světlehřbeté ptáky do chovu pro křížení s mramorovými a tam zase potřebuji druhý a třetí typ těchto samců. Čistokrevných se zbavuji, protože bych je musel znovu naštěpit na mramorové. To je pro mě krok zpět. A když je potřeba přidat do chovu novou krev, sháním jedině samce prvního typu, tedy čistokrevného, pěkně tmavého a kvalitního jak velikostí, tak v typu. Tím se zase vylepší barva boků, lícních skvrn a celá samčí kresba.

 Samice:

  Jsou vždy zbarvené k prvnímu typu samců, tak jak je popisuje standard. Protože se jedná o obě dvě mutace (světlehřbetou a mramorovou), které mají dědičnost vázanou na pohlaví a jsou na stejném chromozomu, nemůže mramorová mutace ovlivnit nijak zbarvení světlehřbeté samice, jak se to děje u samců. Samice nemůže být štěpitelná na mutaci vázanou na pohlaví.
 Samice z křížení světlehřbeté a mramorové mutace zůstávají vždy buď jen světlehěbeté, nebo mramorové- černooké anebo mramorové- červenooké. Jiná možnost neexistuje.

 0.1 světlehřbetá šedá

 Na této světlehřbeté šedé samici není přechod barev hlava-záda, ale je na ní krásně vidět jaké zbarvení mají čistokrevní světlehřbetí samci, tedy samci prvního typu.

 

 Mláďata:

 Mláďata světlehřbeté mutace jsou světlejší než mláďata přírodních ptáků a jsou také světlejší než mláďata mramorová černooká.

 

    4 mladé světlehřbeté asi tak 5 dní před kroužkováním

  Ta samá světlehřbetá mláďata.

  

   To, jestli bude světlehřbetý pták kvalitní z pohledu přechodu barvy hlavy a těla, je vidět již v budce. Hlava je tmavší než záda.
..................................................................................................................................

 Mramorová šedá mutace  

 
    Anglický název: Chestnut Flanked White Grey (CFW)
    
    Německý název: Maske Grau
 

    Holandský název: Masker Grijs

    Výstavní skupina: 1 - Výstavní třída: č. 5 - samec 
 

    Výstavní skupina: 2 - Výstavní třída: č. 15 - samice 

    Dědičnost: vázaná na pohlaví- multi alely

= geny mramorové mutace jsou recesivní proti genům světlehřbeté mutace

 U mramorové mutace rozeznáváme dva typy

první typ- černooká (black eyed). Regular CFW (CFW)

druhý typ- červenooká (red eyed). Continental CFW  (CCFW)

Jak se dědí barva očí u mramorové mutace naleznete zde:zebricka-pestra-otakar-buldra.webnode.cz/news/jak-se-dedi-barva-oci-u-mramorove-mutace/

 1.0 mramorová šedá- černooká

 0.1 mramorová šedá - červenooká

První výskyt: odchycena z volné přírody v roce 1937- černooká verze 

- v roce 1948 se objevila v chovu v Austrálii červenooká verze

- v roce 1994 se v Itálii objevila INO verze, u které jde o velmi silné zředění veškeré kresby, ale informací o tomto typu je málo a tato verze není zatím oficiálně uznaná.

Účinky mutace: Tato mutace má za následek ještě větší zesvětlení barev, avšak síla barev kresby je zachována.

Standardní požadavky: Kresba co nejtmavší, jak to jen lze. Líce samců sytě oranžově-hnědé a boky kaštanově-hnědé jako u šedých ptáků. Krémová barva vrchní části těla musí být stejnoměrná, bez barevných odstínů. Ptáci s bledě krémovou barvou, nebo dokonce s bílou barvou na horní části těla by měli být potrestáni srážkou bodů za barvu. Taktéž ptáci s šedavým nádechem hlavy. U samic by boky měli mít jasnou krémovou barvu stejnou jako je na zádech a křídlech. Samice, které mají boky příliš světlé, nebo bílé by měli být potrestány srážkou bodů. Musí u nich být vidět rozdíl mezi krémovými boky a bílým břichem.

Úskalí v chovu: jedním slovem kresba. Je žádoucí, co netmavší kresba lící a boků u samců + černá kresba-co nejčernější a silná. Co nejtmavší a co nejsilnější slzní čárka u samic (široká jako je oko) + co nejčernější barva na ocasu.

Kresba mramorových šedých zebřiček zde: zebricka-pestra2.webnode.cz/a14/

Dříve se nazývala škrabošková. 

Standard pro mramorovou šedou mutaci říká:

 

  1,0 0,1
Barva hlavy sv.krémově bílá sv.krémově bílá
Ozobní čárky černé černé
Slzné čárky černé černé
Lícní skvrny oranžovo hnědé, mohou být i tmavší chybí
Ostatní hlavové znaky (zrcátko) třírohý bílý znak mezi zobákem a slznými čárkami třírohý bílý znak mezi zobákem a slznými čárkami
Záda a křídla rovnoměrně krémově bílá sv.krémově bílá
Kostřec bílá se sv. šedým nádechem bílá
Ocas sv. šedý, černobílé páskování pod nimi bílá pera sv.šedý,tm.šedobílé páskování
Hrdlo bílé, s černým zebrováním bílá
Hrudník černošedý chybí
Břicho a sp. část spodní část čistě bílé bílé
Boky oranžověhnědé,s bílými kulatými skvrnami sv.béžové
Oko tmavé nebo červeno-hnědé tmavé nebo červeno-hnědé
Zobák korálově červený zářivě červený
Nohy oranžovočervené oranžovočervené

 Černooký typ:

  Samec:

  Ideální pták bude bílý, samčí znaky téměř v plné barvě jako u šedých ptáků. Intenzita zbarvení samčích znaků se mramorovou mutací zesvětluje. Černoocí samci jsou světlejší, bělejší než červenoocí. Hnědočervené líce je obzvlášť těžké obecně do mramorových ptáků dostat.

 

1.0 mramorová šedá- černooká

 

Samice: 

 Stejně jako samci jsou světlejší, bělejší než červenooké, s černými slznými čárkami. Ocas je příčně pruhovaný světle šedohnědou barvou, jasně viditelně světlejší než černá slzní čárka. Černooké mramorové samice mají více či méně černá pírka na hlavě. Jde o zbarvení nestandartní. Proto nejsou černooké samice vhodné na naše výstavy. Do chovu jsou potřebné, obzvláště při šlechtění světlehřbeté mutace.

  Samice mramorová černooká s dost výrazným černým zbarvením na hlavě. Jedná se o mladou samici po přepelichání nebude hlava tak černá jako na této fotografii. Podle zbarvení hlavy již v hnízdě poznáme pohlaví černookých mramorových mláďat. Černooký samec nebude mít takto černou hlavu.

         Dospělá samice mramorová černooká- jasný rozdíl v barvě slzní čárky a v barvě ocasu.

 

  Mláďata:

jsou po vylíhnutí tmavá, jako mláďata šedých ptáků

   Mramorové černooké mládě. Černé oči i zobák. 

  2 mláďata černooká mramorová a 2 červenooká mramorová

 Mláďata jsou v budce po vylíhnutí tmavá, jako mláďata šedých ptáků, s černými zobáky. To, že se jedná o mramorová mláďata poznáme, až když jim začne růst peří, protože bude bílé. Ještě před opuštěním budky lze u mramorových černookých mláďat docela přesně pouhým pohledem určit pohlaví mláďat. Samice budou mít v bílé barvě viditelný černý nádech na hlavě, ta může být celá černá. Toto černé zbarvení na hlavě některým samicím zůstává i v dospělosti. Mladí samci budou čistě bílí, nebo jen s lehce tmavým nádechem barvy na hlavě a ta jim v dospělosti zmizí.

 Černoocí ptáci se při šlechtění červenookých používají ke zvětšení velikosti a vylepšení typu, zlepšení kresby a celkové kondice. Samozřejmě v těchto vlastnostech musí být černooký pták kvalitní.

   Černooký samec v předu, za ním červenooký. Pokud takto přesně víme barvu očí, je jednoduší hledat mezi nimi rozdíly, ale určit, zda se jedná o červenookého nebo černookého samce, pokud neznáme jeho barvu očí, je většinou nemožné. Šlechtěním těchto dvou variant mramorových ptáků, se rozdíly smazávají a jsou málo patrné. Ale černoocí samci i samice mají zbarvení méně krémové až bílé, což není dobré.

 

 Červenooký typ

 Samec:


  Ideální pták bude na horní části těla krémově bílý s červenohnědými boky, kaštanově hnědou lícní skvrnou a s černými ostatními znaky. Spodní část těla musí být čistě bílá. To je cílem šlechtění. Na rozdíl od černookých samců mají červenoocí krémovější zbarvení, nejsou tak bílí, což je žádoucí.

 

  1.0 mramorová šedá- červenooká

2.0 mramorová šedá- červenooká, různá intenzita zbarvení

 3.0 mramorová šedá- červenooká, takto slabě intenzivních mramorových ptáků se při šlechtění musíme zbavovat

  Samice:

  Stejně jako samci jsou samice krémovější oproti bělejším černookým ptákům. Mají černé slzní čárky a černé příčné pruhování na ocase. Podle barvy ocasu poznáme, zda jde o samici černookého nebo červenookého typu. Hlava je krémově bílá bez černých peříček.

0.1 mramorová šedá- červenooká

Mláďata:

jsou po vylíhnutí světle růžová se světlým zobákem a s viditelnýma červenýma očima
 

  Červená barva očí jim ještě před opuštěním budky zmizí, proto je dobré kroužkovat je na opačnou nohu než ostatní ptáky. Pokud chováme jenom mramorové ptáky, tak podle barvy mláďat hned po vylíhnutí vidíme, které je červenooké a černooké.

   Asi tak 5 dní před kroužkováním. Oči se začínají otvírat a pořád jasně vidíme červené oko. Celkové zbarvení mláděte je růžové a zobák je světlý.

1.1 mramorová šedá- červenooká

 V chovu je výhodný samec mramorový černooký štěpitelný na červenooké, protože je schopen přenášet to nejlepší z obou dvou typů.
 Samice jsou buď černooké, nebo červenooké. Nic mezi neexistuje.
 Mramoroví ptáci jsou za roky, co se chovají tak prošlechtěni, že poznat v dobrém chovučernookého od červenookého, pokud nevíme barvu očí, chce opravdu vytrénované, zkušené chovatelské oko.
Již neplatí, že se nemají párovat dva červenoocí ptáci. Mohou i několikrát po sobě, ale je na chovateli, aby včas poznal, kdy se chov ubírá špatným směrem. Ať již ptákům slábne kresba, ztrácejí se jim líce nebo velikost, typ, vitalita atd. Pak je potřeba znovu použít černooké ptáky. Při šlechtění mramorových ptáků je podíl červenookých cca 80-90 %. Zbytek tvoří ptáci černoocí.

 

      Mramorový- červenooký samec. Na samci začíná být vidět přechod barvy hlavy a zad. Což je u mramorových nepřípustné. Způsobeno světlehřbetými samci štěpitelnými na mramorovou- černookou.

   Sourozenec samce na předchozí fotografii. Na něm je ještě více vidět špatné zbarvení celého těla.

 Světlehřbetá a mramorová mutace se mezi sebou při šlechtění často používá, ale musíme si dávat pozor, abychom to nepřehnali, aby nám světlehřbetí ptáci zůstali světlehřbetými a mramorový ptáci zůstali mramorovými.

  autor: Otakar Buldra©

 

 

 

Zpět

Kontakt

Otakar Buldra
Bohumileč 41
533 04 Sezemice
okr.Pardubice
Česká republika

+420 604 367 752

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode