Vousatá šedá mutace zebřičky pestré

06.11.2016 18:10

 

Vousatá šedá mutace zebřičky pestré

 Anglický název: Blackface Grey (BF)

 Německý název: Schwarzbart Grau

  Holandský název: Blackface Grijs

  Výstavní skupina: 3 - Výstavní třída: č.34 - samec 

  Výstavní skupina: 4 - Výstavní třída: č.52 - samice 
 

  Dědičnost: neúplně dominantní

 1.0 vousatá šedá (můj první vousatý 2017)

 0.1 vousatá šedá (moje první vousatá 2017)

První výskyt: poprvé pozorována ve 30 letech minulého století ve volné přírodě. Odchytit se ji podařilo až v roce 1959. I přes zákaz vývozu a dovozu zvířat z Austrálie se tato mutace "záhadně" v roce 1974 objevuje v Holandsku a odtamtud se rozšířila do zbytku světa.

Účinky mutace: Zvětšení černých částí s vysokou koncentrací eumelaninu. Změna barvy třírohého bílého znaku u samců na černou barvu. Rozšíření černé barvy od prsního pásku dolů.

Standardní požadavky: Tečky na bocích samců musejí být jasně viditelné. Bledé tečky, ne kulaté nebo pokud zmizí úplně, vše je vada kresby. Hrudní pásek nemusí být nutně rozšířený směrem nahoru. Zebrování nad ním musí být jasné a ostré. Černé zrcátko u samců musí být ve stejném odstínu barvy jako má ozobní a slzná čárka. Vše tvoří jednobarevný celek. Nesmí zasahovat nad oko. U samic musí být přítomna ozobní i slzná čárka. Mezi nimi je šedá barva stejná jako na prsou. Barva prsou u samic lehce přechází do barvy břicha. Žádné ostré oddělení barev. Spodní strana břicha u samic je světlejší než u ne vousatých samic. Ideálně bude mít celá spodní část u vousatých samic jednotnou barvu. Toto by mělo být upřednostňováno. Takové to samice je třeba na další šlechtění, pomáhají samcům s dobrým rozsahem černé na břiše. Ideální samec by měl mít stejný barevný odstín černé od hrudního pásku až ke konci ocasu. Pokud, tato barva není rovnoměrná, mělo by to být potrestáno srážkou bodů.

Samec:

 Zrcátko se z bílé barvy změní na černou. Černá barva na prsou, se od prsního pásku táhne v různé kvalitě až k ocasu. Určitě by, ale neměla končit dříve, než mezi nohama. Rozsah černého zbarvení je variabilní. V Evropě se u vousatých samců chovatelé snaží roztáhnout černou barvu od prsního pásku až mezi nohy. Pořád je žádoucí zachování zebrování na hrdle a zachování bílých teček na bocích samců. U vousaté mutace boky samců tmavnou, bílé tečky mají tendenci se ztrácet, zrovna tak zebrování na hrdle. Takto černé vousaté zebřičky chovatelé s opačným názorem vydávají za 2f jedince. Toto je už podle evropských standardů chyba a je třeba vybírat samce, kteří mají zachované jak zebrování na hrdle, tak i bílé tečky na bocích. Ocas bývá černější, bílé pruhy bývají užší. Černé zbarvení je velice variabilní a je třeba pořád vybírat co nejvíce černé samce, kteří mají zachovanou kresbu. I za cenu, že samec je z hlediska velikosti a typu horší kvality a pářit ho se samicí, která naopak ve velikosti a typu vyniká. Takto postupně dostáváme do vousatých samců velikost a správný typ. Pořád píši jen o samcích, ale bohužel většina chovatelů, kteří se vousatou mutací zabývá, používá do dalšího šlechtění pouze samce. Je to z důvodu, že samice jsou hůře identifikovatelné, proto také skoro všechny fotky, které na internetu naleznete, jsou fotky samců. Díky typu dědičnosti u vousaté mutace si to mohou chovatelé dovolit. Tím pádem i "odpad" při chovu vousaté mutace je většinový, protože se nevědomky zbavujeme i vousatých samic.

 0.1 vousatá šedá 

Samice:

Zde je trochu problém, lehce se přehlédne, že se jedná o vousatou samici. Samice mají jen drobné rozdíly ve zbarvení oproti normálním samicím. V určitých kombinacích s vousatou, jsou samice prakticky neidentifikovatelné.

Někdy není snadné určit vousatou samici. Jak ji rozpoznat? Existuje několik vodítek, kde hledat. Rozdíly zde popsané jsou oproti šedé samici. Tyto vodítka lze použít i pro mnoho kombinací s vousatou mutací, ale v mnoha případech nejsou všechna vidět. Některé kombinace jsou u samic prakticky nezjistitelné.

1) Zrcátko není bílé. Jeho barva má být světle šedá, jako je barva hrdla a obličeje.

2) Tmavě šedá, nebo černá spodní strana ocasu.

3) Žádný ostrý přechod hrudník-břicho, ale lehké splynutí barev. Šedá barva hrdla se slévá s šedo-bílou na břiše. Někdy je celé břicho šedé ve stejném odstínu jako hrudník. Jednotná barva spodní části těla je ideální a tyto samice jsou nejlepší na další chov vousatých.

4) Někdy mají samice na hrudníku viditelné černé čárky. Ne zebrování, pouze náznak vlnek.

5) Barva břicha je světlá. Světle šedá, nebo více do bílé než do krémové.

6) Zbarvení vousaté samice může být intenzivnější než u "nevousaté", což platí i pro kombinace s vousatou mutací.

7) Slzní čárka může být užší, kratší, nebo křivá toto vše je špatné. Slzní čárka musí být silná na šíři oka, rovná a dlouhá jako u šedých samic. Pokud budeme nechávat vousaté samice s takto nedokonalou slzní čárkou, můžeme se dočkat toho, že časem budeme odchovávat vousaté samice bez slzní čárky. 

0.1 vousatá šedá 

Úskalí v chovu: dosáhnout na co nejvíce černého samce na spodní straně těla, který ale bude mít zachovanou veškerou kresbu i bílé tečky na bocích. Neustálá kontrola letek u odchovů. Gen pro tuto mutaci způsobuje deformaci konců křídel. Konce křídel pak vystávají nad tělo. Je to hlavní důvod, proč de nedoporučuje páření dvou vousatých ptáků.

1.0 vousatý šedý s deformovanými konci letek
 

Vousatá mutace u zebřičky pestré má dědičnost neúplně dominantní. Rozcházejí se tu názory chovatelů na to, zda existuje vousatá zebřička i jako homozygot, tedy 2f. Neexistuje. Homozygotní sestava genů pro vousatou mutaci je letální. Jako je tomu u ostatních mutací zebřiček, které mají dědičnost neúplně dominantní. Proto není nutné psát všude 1f. Tato mutace se projevuje skoro výhradně na samcích. Proto se skoro vše točí okolo nich. Budeme-li pářit dva vousaté ptáky, tak nám 2f jedinci umřou již ve vejci 25 % a zbyde nám teoreticky 25 % normálních a 50 % 1f vousatých. Jedinné čeho jistě dosáhneme je, to že budeme mít méně normálních a více vousatých a také méně mláďat. Je zde ještě několik nejasností okolo toho, zda stejně jako u pastelové mutace se zde nejedná o dvě alelické verze genů. Nesmíme si to plést s 2f jedinci, ti neexistují. I přesto v zahraničí pro oddělení těchto dvou typů vousatých ptáků používají název double faktor. Pokud tedy připustíme, že je toto tvrzení pravdivé, můžeme rozlišovat dva typy vousatých zebřiček.

Barva a kresba vousatých ptáků: otakar-buldra-zebricka-pestra-clanky-3.webnode.cz/a6/

0.1 vousatá šedá 

První typ: Black face - takto jsou označováni vousatí ptáci, kde samci mají jen málo černé břicho. Pokud je v tomto samec excelentní, tak i přesto se černá barva u něho dostává maximálně k nohám. Tito samci mívají zachovanou kresbu. Zebrování na prsou a bílé tečky v bocích jsou u nich patrné. Samice tohoto typu jsou jen málo rozeznatelné od šedých samic.

0.1 vousatá šedá-  ne každá samice bude mít takto černý kostřec.

Druhý typ: Black face double faktor - opět nejdříve musím zopakovat, že jde jen o název, ne o genetický potenciál těchto ptáků. Zde samci jsou daleko černější, mnohdy černé zbarvení spodní části těla končí až s ocasem. Kresba se ztrácí, mnohdy chybí úplně. Boky jsou pak jen kaštanově hnědé bez bílých teček a zebrování na prsou nahradí černá barva. Samice tohoto typu jsou lehce rozeznatelné od šedých. Mívají částečné, někdy i plné, černé zrcátko, jako mají samci. Mají černou spodní část kostřece a ocasu. Mívají i naznačené zebrování na prsou. Ocas musí mít bílo černé pruhování. Problém s přesným určením genotypu dle fenotypového projevu u těchto ptáků nám zhoršují chovatelé, kteří kříží vousaté ptáky s eumo. Pak je těžké určit o co vlastně jde když neznáme původ daného jedince.

 0.1 vousatá šedá "double faktor"

Černé zbarvení vousatých zebřiček je variabilní. S určitostí zde platí též variabilní expresivita genu, která má za následek, že se mutovaný gen na jedinci nestejně silně prosadí. Není vůbec jednoduché odchovat ptáky s plnou černou barvou a přitom, aby měli zachovanou kresbu. Na rozdíl od pastelové mutace, kde páření dvou pastelových ptáků nemá opodstatnění, z pohledu žádného zlepšení jejich vybarvení, zde někteří chovatelé křížení dvou vousatých zebřiček i za cenu toho, že se 2f jedinci nevylíhnou doporučuje. Opětovným pářením 1f vousatého ptáka s 1f vousatým se prý zvětšuje podíl černého zbarvení, hlavně na břiše, kde černá dosahuje až k ocasu. (I když toto páření někteří chovatelé, také nedoporučují). Osobně bych páření dvou vousatých jedinců v současné kvalitě, jakou máme také nedoporučoval. A to z důvodu velikosti vousatých ptáků. Je třeba vousatou mutaci neustále zlepšovat v typu a ve velikosti. Tak je nutné přiřazovat jim kvalitní, nejlépe šedé protějšky. Jinak se moc nehneme z místa. Pokud už máme velikost, nic nebrání pokusům o vylepšení barvy. Barvu zlepšujeme tak, že párujeme jednoho vousatého s protějškem normálním, který ale pochází po vousatém rodiči. Vše záleží na tom, z jak kvalitními ptáky začínáme. U nás jsou vousatí ptáci zatím nekvalitní. Jak barvou, tak velikostí o typu raději nehovořit. Dovozem ptáků ze zahraničí se i u nás pomalu zvedá jejich kvalita. Nicméně pořád velmi pokulhává.

 V Austrálii dlouhodobým pářením dvou vousatých zebřiček odchovávají již velmi černé ptáky nazývané "black bodiet", ale jedná se pořád o vousatou mutaci. Cílem australských chovatelů těchto zebřiček je, aby byla černá barva od zobáku až na konec ocasu. I zebrování na krku se změní na černou barvu a tím zmizí. Ocas je také celý černý, chybí bílé pruhování. Ztratí se i bílé tečky na bocích u samců. Cílem australských chovatelů je co nejčernější pták. V Austrálii mají pro vousatou mutaci dvě třídy- dva standardy. Jedna třída vousatých zebřiček je klasická vousatá a druhá třída Black bodiet (v Evropě nazývaná Double faktor). To samé dělají u pastelové mutace, kde obě alelické verze genu od sebe rozlišují a každá z nich má vlastní standard a vlastní výstavní třídu. Evropští chovatelé se rozhodli akceptovat pouze jeden standard pro vousatou mutaci. Proto australská verze "black bodiet" není u nás na výstavách žádoucí. 

0.1 vousatá šedá- ocas nám může pomoci při určování samice.

Díky tomu, že mutace vousatá má dědičnost neúplně dominantní můžeme v každé generaci pářit vousaté samce s typově a velikostně kvalitními samicemi a tím každou novou generaci vousatých mláďat zlepšujeme ve velikosti a typu. Z těchto spojení vybíráme samce v co nejlepší černé barvě a se zachovalou kresbou. Nekoukáme až tolik na velikost a typ. Ten zlepší kvalitní samice. Jen touto přísnou selekcí dosáhneme zlepšení. Své české pojmenování mutace dostala díky tomu, že má mimo jiné za následek změnu bílého zrcátka na černou barvu. to vypadá jako vousy. Její anglický název je trochu matoucí. Že takto lehce zaměníme vousatou samici za normální, má za následek to, že se potom chovatelé diví, že mají vousaté odchovy po "nevousatých" rodičích a zpochybňují tak dědičnost vousaté mutace. Mají v chovu vousatou samici a neví o tom. 100% jistotu že je samice vousatá získáme až když po domnělé vousaté samici s "nevousatým" samcem odchováme vousatého samce. Trochu krkolomné.

Mláďata:

 Některá mláďata v budce vykazují známky vousatosti. Mají tmavé zrcátko a dospělosti ho mají bílé, vousy zmizí. Toto mohou být vousaté samičky. Je dobré poznamenat si čísla kroužků a v dospělosti, pokud to není samec, se pořádně podívat na tyto ptáky, jestli to nejsou vousaté samice. (Takto si značím čísla kroužků u mláďat pastelových zebřiček, protože v dospělosti jsou určité kombinace s pastelovou mutací hůře identifikovatelné a opět zvláště u samic. V budce je pastelové mládě viditelné).
 
 1.0 vousaté šedé mládě
 
 1.0 vousaté šedé mládě
 
Další věc, která souvisí s mutací vousatou, tedy spíše jen s jejím fenotypovým projevem je to, že se občas objeví zebřičky, které vypadají jako vousaté, ale časem zase z chovu zmizí. Jedná se o tzv. melanistické ptáky. V určitých případech vývojové faktory způsobí takovou změnu, která je totožná se změnou, kterou způsobí geny. Takový to případ, kdy se objeví fenotyp organismu, který není podmíněn geny (nejedná se o mutaci) a odpovídá fenotypu, který je určen genetickými faktory (mutací) se nazývá phenocopy. Takoví to jedinci jsou prakticky vzhledově naprosto stejní jako jedinci mutace vousaté. Při možnosti vidět je vedle sebe jsou nerozpoznatelní. Rozdíl je jen ten, že vousatá mutace je dědičná a melanistická změna není. Často se u melanistických zebřiček stává, že se při každém pelichání a stářím snižuje sytost a podíl tmavého zbarvení. Někdy si toto tmavé zbarvení jedinec nese celý život, ale na své potomky ho nepředá. Proto nám tato "domnělá mutace " z chovu zase vymizí. Nejedná se zde o mutaci, ale o modifikaci.
 

Phenocopy = variace ve fenotypu, která není geneticky podmíněna, tím pádem není dědičná.

Melanism = vývoj tmavého pigmentu melaninu v kůži- v peří

Tuto mutaci jsem si pořídil do chovu v roce 2017. 

       autor: Otakar Buldra©

 

Zpět

Kontakt

Otakar Buldra
Bohumileč 41
533 04 Sezemice
okr.Pardubice
Česká republika

+420 604 367 752

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode