Vousatá mutace zebřičky pestré

06.11.2016 18:10

 

Vousatá mutace zebřičky pestré

 Anglický název: Black face

  Výstavní skupina: 3 - Výstavní třída: č.34 - samec 

  Výstavní skupina: 4 - Výstavní třída: č.52 - samice 
 

  Dědičnost: neúplně dominantní

 1.0 vousatá šedá 

Samec:

 Zrcátko se z bílé barvy změní na černou. Černá barva na prsou, se od prsního pásku táhne v různé kvalitě až k ocasu. Určitě by, ale neměla končit dřív, než mezi nohama. Rozsah černého zbarvení je variabilní. V Evropě se u vousatých zebřiček chovatelé snaží roztáhnout černou od prsního pásku až kam to jde, ideálně na konec ocasu. Pořád je žádoucí zachování zebrování na hrdle a zachování bílých teček na bocích samců. U vousaté mutace boky samců tmavnou, bílé tečky mají tendenci se ztrácet, zrovna tak zebrování na hrdle. Takto černé vousaté zebřičky chovatelé s opačným názorem vydávají za 2f jedince. Toto je už podle evropských standardů chyba a je třeba vybírat samce, kteří mají zachované jak zebrování na hrdle, tak i bílé tečky na bocích. Ocas bývá černější, bílé pruhy bývají užší. Černé zbarvení je velice variabilní a je třeba pořád vybírat co nejvíce černé samce, kteří mají zachovanou kresbu. I za cenu, že samec je z hlediska velikosti a typu horší kvality a pářit ho se samicí, která naopak ve velikosti a typu vyniká. Takto postupně dostáváme do vousatých samců velikost a správný typ. Pořád píši jen o samcích, ale bohužel většina chovatelů, kteří se vousatou mutací zabývá, používá do dalšího šlechtění pouze samce. Je to z důvodu, že samice jsou hůře identifikovatelné, proto také skoro všechny fotky, které na internetu naleznete, jsou fotky samců. Díky typu dědičnosti u vousaté mutace si to mohou chovatelé dovolit. Tím pádem i "odpad" při chovu vousaté mutace je většinový, protože se nevědomky zbavujeme i vousatých samic.

 

 0.1 vousatá šedá 

Samice:

Zde je trochu problém, lehce se přehlédne, že se jedná o vousatou samici. Samice mají jen drobné rozdíly ve zbarvení oproti normálním samicím. V určitých kombinacích jsou samice prakticky neidentifikovatelné.

Ideálně by samice měla mýt místo bílého zrcátka šedé, ale takových samic je málo. Není snadné určit vousatou samici. Zrcátko může být neúplné anebo zbarveno spíše do šeda než do běla. Má tendenci se ztrácet. Existuje několik vodítek, kde je třeba se zaměřit a pořádně dívat. Nejvíce je třeba se zaměřit na barvu hrdla, která je u vousatých samic trochu odlišná, jako by stříbrnější břidlicová šedá, která je shodná s barvou hlavy nahoře. Zbarvení vousaté samice může být intenzivnější než u "nevousaté", což platí i pro kombinace s vousatou mutací. Ostatní vodítka mohou být a nemusí být zřetelná. Bílé zrcátko není tak bílé, má šedavý nádech, v místě lícní skvrny je intenzivnější šedá barva, jako by skvrna naznačena jiným peřím- ocas může být zespodu tmavší- bílé pruhy užší. Slzní čárka může být delší. Toto jsou taková vodítka, kde hledat rozdíly ve zbarvení, oproti normální samici. Samice v určitých kombinacích mohou být ještě snadněji přehlédnutelné, prakticky neidentifikovatelné. U samic vousatá mutace provede jen nepatrné změny ve zbarvení oproti samcům.

První výskyt: poprvé pozorována ve 30 letech minulého století ve volné přírodě. Odchytit se ji podařilo až v roce 1959. I přes zákaz vývozu a dovozu zvířat z Austrálie se tato mutace "záhadně" v roce 1974 objevuje v Holandsku a odtamtud se rozšířila do zbytku světa.

Účinky mutace: změna barvy třírohého bílého znaku u samců na černou barvu. Rozšíření černé barvy od prsního pásku dolů.

Úskalí v chovu: dosáhnout na co nejvíce černého samce na spodní straně těla, který ale bude mít zachovanou veškerou kresbu i bílé tečky na bocích.

Vousatá mutace u zebřičky pestré má dědičnost neúplně dominantní. Rozcházejí se tu názory chovatelů na to, zda existuje vousatá zebřička i jako homozygot, tedy 2f. Neexistuje. Homozygotní sestava genů pro vousatou mutaci je letální. Jako je tomu u ostatních mutací zebřiček, které mají dědičnost neúplně dominantní. Proto není nutné psát všude 1f.Tato mutace se projevuje skoro výhradně na samcích a proto se skoro vše točí okolo nich. Černé zbarvení vousatých zebřiček je variabilní. S určitostí zde platí též variabilní expresivita genu, která má za následek, že se mutovaný gen na jedinci nestejně silně prosadí. Není vůbec jednoduché odchovat ptáky s plnou černou barvou a přitom, aby měli zachovanou kresbu. Na rozdíl od pastelové mutace, kde páření dvou pastelových ptáků nemá opodstatnění, z pohledu žádného zlepšení jejich vybarvení, zde se křížení dvou vousatých zebřiček i za cenu toho, že 2f jedinci se nevylíhnou doporučuje. Opětovným pářením 1f vousatého ptáka s 1f vousatým se prý zvětšuje podíl černého zbarvení, hlavně na břiše, kde černá dosahuje až k ocasu. (I když toto páření někteří chovatelé, také nedoporučují). Osobně bych páření dvou vousatých jedinců také nedoporučoval z důvodu velikosti vousatých ptáků. Je třeba vousatou mutaci neustále zlepšovat v typu a ve velikosti a tak je nutné přiřazovat jim kvalitní, nejlépe šedé protějšky. Jinak se moc nehneme z místa. Pokud už máme velikost, nic nebrání pokusům o vylepšení barvy.

 V Austrálii dlouhodobým pářením dvou vousatých zebřiček odchovávají již velmi černé ptáky nazývané "black bodiet", ale jedná se pořád o vousatou mutaci. Cílem australských chovatelů těchto zebřiček je, aby byla černá barva od zobáku až na konec ocasu. I zebrování na krku se změní na černou barvu a tím zmizí. Ocas je také celý černý, chybí bílé pruhování. Ztratí se i bílé tečky na bocích u samců. Cílem australských chovatelů je co nejčernější pták. V Austrálii mají pro vousatou mutaci dvě třídy- dva standardy. Jedna třída vousatých zebřiček je klasická vousatá a druhá třída Black bodiet.  Evropští chovatelé se rozhodli akceptovat pouze jeden standard pro vousatou mutaci a tak australská verze "black bodiet" není u nás žádoucí.

Díky tomu, že mutace vousatá má dědičnost neúplně dominantní můžeme v každé generaci pářit vousaté samce s typově a velikostně kvalitními samicemi a tím každou novou generaci vousatých mláďat zlepšujeme ve velikosti a typu. Z těchto spojení vybíráme samce v co nejlepší černé barvě a se zachovalou kresbou. Nekoukáme na velikost a typ. Ten zlepší kvalitní samice. Jen touto přísnou selekcí dosáhneme zlepšení.

 

 0.1 šedá (vpravo) a 0.1 vousatá šedá (vlevo)

Své české pojmenování mutace dostala díky tomu, že má mimo jiné za následek změnu bílého zrcátka na černou barvu. to vypadá jako vousy. Její anglický název je trochu matoucí. 

 0.1 vousatá šedá

Že takto lehce zaměníme vousatou samici za normální, má za následek to, že se potom chovatelé diví, že mají vousaté odchovy po "nevousatých" rodičích a zpochybňují tak dědičnost vousaté mutace. Mají v chovu vousatou samici a neví o tom. 100% jistotu že je samice vousatá získáme až když po domnělé vousaté samici s "nevousatým" samcem odchováme vousatého samce. Trochu krkolomné.

Mláďata:

 Některá mláďata v budce vykazují známky vousatosti. Mají tmavé zrcátko a dospělosti ho mají bílé, vousy zmizí. Toto mohou být vousaté samičky. Je dobré poznamenat si čísla kroužků a v dospělosti, pokud to není samec, se pořádně podívat na tyto ptáky, jestli to nejsou vousaté samice. (Takto si značím čísla kroužků u mláďat pastelových zebřiček, protože v dospělosti jsou určité kombinace s pastelovou mutací hůře identifikovatelné a opět zvláště u samic. V budce je pastelové mládě viditelné).
 
 n vousaté šedé
 
Další věc, která souvisí s mutací vousatou, tedy spíše jen s jejím fenotypovým projevem je to, že se občas objeví zebřičky, které vypadají jako vousaté, ale časem zase z chovu zmizí. Jedná se o tzv. melanistické ptáky. V určitých případech vývojové faktory způsobí takovou změnu, která je totožná se změnou, kterou způsobí geny. Takový to případ, kdy se objeví fenotyp organismu, který není podmíněn geny (nejedná se o mutaci) a odpovídá fenotypu, který je určen genetickými faktory (mutací) se nazývá phenocopy. Takoví to jedinci jsou prakticky vzhledově naprosto stejní jako jedinci mutace vousaté. Při možnosti vidět je vedle sebe jsou nerozpoznatelní. Rozdíl je jen ten, že vousatá mutace je dědičná a melanistická změna není. Často se u melanistických zebřiček stává, že se při každém pelichání a stářím snižuje sytost a podíl tmavého zbarvení. Někdy si toto tmavé zbarvení jedinec nese celý život, ale na své potomky ho nepředá. Proto nám tato "domnělá mutace " z chovu zase vymizí. Nejedná se zde o mutaci, ale o modifikaci.
 

Phenocopy = variace ve fenotypu, která není geneticky podmíněna, tím pádem není dědičná.

Melanism = vývoj tmavého pigmentu melaninu v kůži- v peří

 

       autor: Otakar Buldra©

 

Zpět

Kontakt

Otakar Buldra
Bohumileč 41
533 04 Sezemice
okr.Pardubice
Česká republika

+420 604 367 752

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode