Vousatá světlehřbetá šedá kombinace zebřičky pestré

23.11.2017 09:14

 

  Anglický název: Blackface Lightback Grey (BF LB )

  Německý název: Schwarzbart Hellrucken Grau

 

  Holandský název: Blackface Bleekrug Grijs

  Výstavní skupina: 3 - Výstavní třída: č.36 - samec 

  Výstavní skupina: 4 - Výstavní třída: č.54 - samice 
 

  Dědičnost: neúplně dominantní a vázaná na pohlaví

 1.0 vousatá světlehřbetá šedá

 0.1 vousatá světlehřbetá šedá

Účinky mutace: Zvětšení černých částí s vysokou koncentrací eumelaninu. Změna barvy třírohého bílého znaku u samců na černou barvu. Rozšíření černé barvy od prsního pásku dolů.

Standardní požadavky: Dosáhnout u této kombinace rozšíření černé barvy od hrudního pásku dolů nebude dlouho jednoduché. Pokud je rozšíření černé barvy směrem dolů menšího rozsahu, mělo by to být posuzováno s určitou schovívavostí. Bílé tečky v bocích samců musejí být přítomné. Bledé, s jiným tvarem než kulaté, nebo zcela chybějící, vše je vada kresby. Veškerá černá barva a kresba musí být v jednotném odstínu černé barvy. Hrudní pásek nemusí být nutně rozšířený směrem nahoru. Zebrování nad ním musí být jasné a ostré. Černé zrcátko u samců musí být ve stejném odstínu barvy jako má ozobní a slzná čárka. Vše tvoří jednobarevný celek. Nesmí zasahovat nad oko. U samic musí být přítomna ozobní i slzná čárka. Mezi nimi je šedá barva stejná jako na prsou. Barva prsou u samic lehce přechází do barvy břicha. Žádné ostré oddělení barev. Ideálně bude mít celá spodní část u vousatých světlehřbetých samic jednotnou světle šedou barvu. Toto by mělo být upřednostňováno. Takové to samice je třeba na další šlechtění, pomáhají samcům s dobrým rozsahem černé na břiše. Musí být vidět jasně ohraničený přechod barev hlava-záda. U samic nikdy není tak výrazný jako lze dosáhnout u samců, ale přesto musí být zřetelný.

Úskalí v chovu: dosáhnout na co nejvíce černého samce na spodní straně těla, který ale bude mít zachovanou veškerou kresbu i bílé tečky na bocích a jasný přechod hlava-záda. Vousaté světlehřbeté samice musí mýt také jasně viditelný přechod barev hlava-záda.

Samec:

 Zrcátko se z bílé barvy změní na černou. Černá barva na prsou, se od prsního pásku táhne v různé kvalitě až k ocasu. Určitě by, ale neměla končit dříve než mezi nohama. Čehož není v současné době lehké dosáhnout. Rozsah černého zbarvení je variabilní. Pořád je žádoucí zachování zebrování na hrdle a zachování bílých teček na bocích samců. Líce a boky budou světlejší, pomerančové barvy, jako u světlehřbeté mutace. Jedná se o kombinaci se světlehřbetou mutací. Proto musíme hlídat i přechod hlava-záda, jako u klasických světlehřbetých ptáků. U samců si tento přechod barev můžeme "vylepšit" tak, že je naštěpíme na mramorové-černooké. Černé zbarvení je velice variabilní a je třeba pořád vybírat co nejvíce černé samce, kteří mají zachovanou kresbu a viditelný přechod hlava-záda. I za cenu, že samec je z hlediska velikosti a typu horší kvality a pářit ho se samicí, která naopak ve velikosti a typu vyniká. Takto postupně dostáváme do vousatých ptáků velikost a typ. Pořád píši jen o samcích, ale bohužel většina chovatelů, kteří se vousatou mutací zabývá, používá do dalšího šlechtění pouze samce. Je to z důvodu, že samice jsou hůře identifikovatelné, proto také skoro všechny fotky, které na internetu naleznete, jsou fotky samců. Díky typu dědičnosti u vousaté mutace si to mohou chovatelé dovolit. Tím pádem i "odpad" při chovu vousaté mutace je většinový, protože se nevědomky zbavujeme i vousatých samic.

Samice:

Zde je opět problém, lehce se přehlédne, že se jedná o vousatou samici. Ne každá samice má zrcátko v barvě těla, jako ta na fotce zde.Samice mají jen drobné rozdíly ve zbarvení oproti normálním samicím. V určitých kombinacích jsou samice prakticky neidentifikovatelné-například 0.1 mramorová vousatá. 

Ideálně by samice měla mýt místo bílého zrcátka šedé-v barvě prsou, ale takových samic je málo. Není snadné určit vousatou samici. Zrcátko může být neúplné anebo zbarveno spíše do šeda než do běla. Má tendenci se ztrácet. Existuje několik vodítek, kde je třeba se zaměřit a pořádně dívat. Nejvíce je třeba se zaměřit na barvu hrdla, která je u vousatých samic trochu odlišná, jako by stříbrnější břidlicová šedá, která je shodná s barvou hlavy nahoře. Zbarvení vousaté samice může být intenzivnější než u "nevousaté", což platí i pro kombinace s vousatou mutací. Ostatní vodítka mohou být a nemusí být zřetelná. Bílé zrcátko není tak bílé, má šedavý nádech, v místě lícní skvrny je intenzivnější šedá barva, jako by skvrna naznačena jiným peřím-ocas může být zespodu tmavší, bílé pruhy užší. Slzní čárka může být delší. Toto jsou taková vodítka, kde hledat rozdíly ve zbarvení, oproti normální samici. U samic vousatá mutace provede jen nepatrné změny ve zbarvení oproti samcům.

Vousatá mutace u zebřičky pestré má dědičnost neúplně dominantní. Rozcházejí se tu názory chovatelů na to, zda existuje vousatá zebřička i jako homozygot, tedy 2f. Neexistuje. Homozygotní sestava genů pro vousatou mutaci je letální. Jako je tomu u ostatních mutací zebřiček, které mají dědičnost neúplně dominantní. Proto není nutné psát všude 1f.Tato mutace se projevuje skoro výhradně na samcích. Proto se skoro vše točí okolo nich. Černé zbarvení vousatých zebřiček je variabilní. S určitostí zde platí též variabilní expresivita genu, která má za následek, že se mutovaný gen na jedinci nestejně silně prosadí. Zde se jedná o kombinaci s mutací světlehřbetou a tak musíme dbát i na přechod barev hlava- záda. Není vůbec jednoduché odchovat ptáky s plnou černou barvou a přitom, aby měli zachovanou kresbu a byli správní světlehřbetí. Na rozdíl od pastelové mutace, kde páření dvou pastelových ptáků nemá opodstatnění, z pohledu žádného zlepšení jejich vybarvení, zde se křížení dvou vousatých zebřiček i za cenu toho, že 2f jedinci se nevylíhnou doporučuje. Opětovným pářením 1f vousatého ptáka s 1f vousatým se prý zvětšuje podíl černého zbarvení, hlavně na břiše, kde černá dosahuje až k ocasu. (I když toto páření někteří chovatelé, také nedoporučují). Osobně bych páření dvou vousatých jedinců také nedoporučoval z důvodu velikosti vousatých ptáků. Je třeba vousatou mutaci neustále zlepšovat v typu a ve velikosti. Proto je nutné přiřazovat jim kvalitní, nejlépe šedé protějšky. Jinak se moc nehneme z místa. Pokud už máme velikost, nic nebrání pokusům o vylepšení barvy.

Díky tomu, že mutace vousatá má dědičnost neúplně dominantní můžeme v každé generaci pářit vousaté samce s typově a velikostně kvalitními samicemi a tím každou novou generaci vousatých mláďat zlepšujeme ve velikosti a typu. Z těchto spojení vybíráme samce v co nejlepší černé barvě a se zachovalou kresbou. Nekoukáme na velikost a typ. Ten zlepší kvalitní samice. Jen touto přísnou selekcí dosáhneme zlepšení. V tomto případě je nejlepší vousatým samcům přidávat velikostně a typově kvalitní světlehřbeté šedé samice.

Mláďata:

  Mládě je vousaté. Jistě samec v kombinaci vousatá světlehřbetá šedá.
 
 Některá mláďata v budce vykazují známky vousatosti. Mají tmavé zrcátko a dospělosti ho mají bílé, vousy zmizí. Toto mohou být vousaté samičky. Je dobré poznamenat si čísla kroužků a v dospělosti, pokud to není samec, se pořádně podívat na tyto ptáky, jestli to nejsou vousaté samice. Samcům toto černé zrcátko nezmizí, naopak ztmavne.
 
 
Několik vzorců křížění:
Křížíme zde mutace s dědičností neupně dominantní a vázanou na pohlaví, proto musíme rozlišovat pohlaví ptáků, jak v rodičovském páru, tak i u odchovaných mláďat.
 
P                  1.0 vousatý šedý                         X        0.1 světlehřbetá šedá
 
F1                1.0 vousatý/světlehřbeté                         0.1 vousatá
                    1.0 šedý/světlehřbeté                              0.1 šedá
 
 
 P                 1.0 světlehřbetý                         X         0.1 vousatá
 
F1                 1.0 vousatý/světlehřbeté                     0.1 vousatá světlehřbetá
                     1.0 šedý/světlehřbeté                          0.1 světlehřbetá
 
 
P                 1.0 vousatý/světlehřbeté           X          0.1 světlehřbetá
 
F1               1.0 vousatý světlehřbetý                       0.1 vousatá světlehřbetá
                   1.0 vousatý/světlehřbeté                       0.1 vousatá
                   1.0 světlehřbetý                                     0.1 světlehřbetá
                   1.0 šedý/světlehřbeté                            0.1 šedá
 
 
 
 
  autor: Otakar Buldra©
 
 
 
 
 

Zpět

Kontakt

Otakar Buldra
Bohumileč 41
533 04 Sezemice
okr.Pardubice
Česká republika

+420 604 367 752

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode